Nederland wordt steeds diverser, maar niet iedereen heeft hier dezelfde kansen. Gender, huidkleur, leeftijd, opleiding en afkomst; iedereen kan barrières tegenkomen die gelijke kansen in de weg staan. Er moet veel gebeuren om een samenleving én economie te krijgen waarin iedereen kan meedoen en, niet onbelangrijk, zich vertegenwoordigd voelt. Van basisinkomen tot vrouwenquotum, hoe breken we deze ‘onzichtbare muren’ af en bouwen we aan een land waar iedereen gelijke kansen heeft?

Wat kan je vanavond verwachten?

Tijdlijn
19.45

Inloop

20.00

Start programma en introductie moderator Natasja van den Berg

20.05

Opening door theatermaker Ira Kip

20.15

Interview en introductie met Mariette Hamer, voorzitter SER, over haar persoonlijk pad hoe ze hier gekomen is en met welk doel én wat ze uit de avond hoopt te halen.

20.25

Inleiding met een analyse door Alex Tess Rutten en Alwin Snel van het SER Jongerenplatform.

20.35

Journalist Rasit Elibol, investeerder Eva de Mol en wetenschapper Robert Dur houden introduceren hoofdbarrieres gender, leeftijd en afkomst waarna de sprekers plaatsnemen aan tafel en met het publiek in gesprek gaan over de muren waar zij tegenaan lopen.

21.20

Welke mechanismen zijn nodig om in 2050 deze muren te doorbreken? In gesprek met oa Dionne Abdoelhafiezkhan, oprichter IZI Solutions, Mariette Hamer, voorzitter SER en Joy Lodarmasse, manager Diversiteit en Inclusie bij Alliander.

21.55

Afronding

Met Ahmed in je sollicitatiebrief loop je grotere kans op een afwijzing dan Anton. Met één blik in de toplijsten van bedrijven en instellingen zie je nog steeds dat deze gedomineerd worden door overwegend witte mannen. Onbetaalbare woningen, studieschuld en eindeloze stages, jongeren ondervinden steeds meer drempels waardoor ze later hun eigen leven opbouwen. En ben je 45 jaar of ouder? Voor je het weet ben je afgeschreven en is het vinden van een nieuwe baan onmogelijk.

Van het vrouwenquotum tot intern beleid, vanuit het bedrijfsleven en de politiek wordt al het een en ander ondernomen om deze mechanismes te doorbreken. Maar hoe brengen we dit verder? En wat is daar voor nodig? Deze avond gaan we op zoek met ervaringsdeskundigen, experts en change makers naar ervaringen, inzichten, ideeën en draagvlak om meer grip te krijgen op de vele uitdagingen op de arbeidsmarkt. Met als doel om tot actie te komen om deze scheidslijnen te laten verdwijnen.

“Scheidslijnen verdwijen” is de eerste bijeenkomst in de serie “Vernieuwen, verdienen & Verdelen”, een samenwerking tussen de Sociaal Economische Raad (SER) en Pakhuis de Zwijger, waarin we de toekomst van werk onderzoeken en hoe we ons hier op voor kunnen bereiden. De tweede bijeenkomst “Welvaart duurzaam verdienen” vindt plaats in Groningen en gaat over hoe we in de toekomst verantwoord ons geld kunnen verdienen en welvaart eerlijk kunnen verdelen. Bij de derde bijeenkomst in Eindhoven “Goede bedrijven, goed werk” gaan we op onderzoek naar wat over vijftien jaar de rol van bedrijven in de samenleving zou moeten zijn.

Dit programma is ontwikkeld door
Barbara Vos
Programmamaker De Duurzame Stad
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksSER x PDZ

De Sociaal Economische Raad en Pakhuis de Zwijger gaan het komende half jaar op onderzoek naar de toekomst van mens, werk en economie. In 2020 bestaat de SER 70 jaar - iets om bij stil te staan maar in dit jubileumjaar kijkt de SER vooral ook ver de toekomst in, naar 2035. Om te weten waar we in 2035 willen zijn op het gebied van klimaatverandering en de overgang naar een circulaire economie, digitalisering, globalisering en vergrijzing, moeten we eerst met elkaar vaststellen waar we nu staan, wat ons tegenhoudt en wat de kansen zijn om daar te komen. Deze zoektocht vindt plaats tijdens een drietal programma’s in opmaat naar het grote jubileumcongres in oktober 2020 van de SER in Den Haag.