Hoe kunnen we een toekomstige samenleving duurzaam en inclusief maken en welke rol spelen kunstenaars en ontwerpers hierin? Over deze vraag spreken we vooraanstaande makers in de programmareeks Waag Future Talks.

Future Talks is onderdeel van het Better Future Now Festival van Waag Futurelab dat plaatsvindt van 22 tot 25 september.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over het programma:

De vijfde editie van Waag Future Talks staat in het teken van de voedseltransitie. Tabo Goudswaard gaat in gesprek met diverse makers die zich bezighouden met de toekomst van ons voedselsysteem. Aan tafel duiden we hoe de spelers in dit systeem zich tot elkaar verhouden en zoeken we een antwoord op de vraag waar we kunnen ingrijpen.

De volgende sprekers zijn te gast:

André Schaminée is hoofd social design en partner bij TwynstraGudde. Voor het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit deed hij onderzoek naar het systemische aspect van de stikstofcrisis. Hoe zijn we in dit patroon van botsingen tussen natuur en landbouw gekomen – en is er uitweg?

Vera Bachrach is impact producent en zorgde met haar projecten De Tostifabriek, Coco Conserven en Doehetzelfkip voor flink wat opschudding. Welke rol kunnen hedendaagse kunstenaars en ontwerpers pakken om een systeemverandering teweeg te brengen?

Michiel Schwarz is een onafhankelijk cultureel denker, sociaal vernieuwer en socioloog van de toekomst. Hij schreef het essay Toekomst is een werkwoord: van toekomst-shock naar toekomst-maken. Hierin stelt hij dat nieuwe lokale samenwerkingsvormen de enige manier zijn om een duurzame en inclusieve toekomst te realiseren.

Dit essay werd geschreven naar aanleiding van het programma van Waag Futurelab: Expeditie naar planet B. Met dit vierjarige programma zoekt Waag een antwoord op de ontwerpopgave ‘Wat als planet B wél zou bestaan? Hoe zouden we ons leven op een planeet helemaal opnieuw kunnen ontwerpen? En wat kunnen we daarvan nu en hier toepassen?’

Harm-Jan Pietersen werkt al meer dan tien jaar binnen het Sustainability team van Ahold Delhaize. In zijn rol is hij betrokken bij het intern en extern rapporteren van de voortgang op onderwerpen zoals gezondheid, CO2 uitstoot en voedselverspilling. Daarnaast gaat hij met stakeholders van Ahold Delhaize in gesprek over hoe de supermarktketen haar duurzaamheidsbeleid vorm zou kunnen geven in de toekomst. Hij is ook betrokken bij Tipping the balance waarover hij onder andere zal vertellen.

Kees Scheepens is biologisch varkens- en rundveehouder en dierenarts. Zijn familie boert al 19 generaties lang in het Brabantse Best-Oirschot. Hij wordt ook wel de ‘varkensfluisteraar’ genoemd. Hij bouwde een varkenstoilet om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. Kees heeft een uitgesproken mening over het huidige voedselsysteem en nam diverse keren het initiatief tot innovatie waarbij hij samenwerkte met ontwerpers en kunstenaars.
Kees Scheepens zal online aansluiten bij het programma.

Saskia Wesseling is campagne manager bij Next Nature Network. Zij geeft een korte sneak peak van de nieuw te openen tentoonstelling RetroFuture in het Evoluon in Eindhoven. Haar motto: ‘Toekomstdenken is spelen met onwaarschijnlijke ideeën die nodig zijn om stappen vooruit te zetten’.

Christine van de Horn is Hoofd Publieksprogramma bij Waag Futurelab. Zij komt vertellen over het Better Future Now Festival, het jaarlijks festival dat Waag Futurelab organiseert in het kader van Waag’s Expedities naar planet B. Vanuit de verbeelding werkt Waag samen met burgers, kunstenaars en ‘spelbrekers’ die het anders doen. Niet om denkbeeldige toekomsten te schetsen, maar voor concrete verandering in het hier en nu. Better Future Now Festival kijkt naar welke regels van het spel we nu moeten veranderen voor een toekomt die voor iedereen werkt.

Over Future Talks
In Future Talks spreken we met hedendaagse kunstenaars en ontwerpers die zich richten op misstanden in de samenleving, zoals economische uitbuiting, armoede en uitsluiting. Met hun onderzoek en werk proberen ze systeemverandering teweeg te brengen. Hoe doen ze dat? Hoe geven ze hun onderzoek ‘vorm’, welke methodes gebruiken ze en hoe pakt dit in de praktijk uit? Wat is de specifieke kracht van hun aanpak en positie als kunstenaar of ontwerper? Future Talks is een initiatief van Waag Future Lab en wordt gerealiseerd in samenwerking met de Sociaal Creatieve Raad en Pakhuis de Zwijger.

Expeditie naar planet B
Waag is een Future Lab voor technologie en maatschappij. De serie Future Talks maakt deel uit van Waags expeditie naar planet B. Dagelijks worden we geconfronteerd met onzekerheid over de toekomst van onze planeet, maatschappelijke ongelijkheid en disruptieve technologie. Het zijn grote vraagstukken en ontwikkelingen die onafwendbaar lijken. Maar als we publieke waarden centraal stellen in het ontwerp van de toekomst, is een andere wereld mogelijk: een wereld die meer open, eerlijk en inclusief is. Onze toekomst ligt besloten in ons handelen en in de keuzes die we vandaag maken.

Om een andere wereld mogelijk te maken, werkt Waag aan praktische verandering in het heden. Dat doen we onder meer vanuit het denken over planet B: stel je voor dat we een planeet helemaal opnieuw mochten inrichten, hoe zouden we dat dan doen? Welke sociale, ecologische, technologische structuren zouden we bouwen om tot een open, eerlijke en inclusieve wereld te komen? Om dit te onderzoeken, organiseert Waag in de looptijd van vier jaar een expeditie naar de toekomst. Elk jaar gaan we met een nieuw thema aan de slag.