Toenemende droogte, meer regenval en hittestress: ook Amsterdam Zuidoost moet zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Gelukkig wordt er bij de ontwikkeling van Zuidoost steeds meer rekening gehouden met het groen en het water zodat we hier in de toekomst prettig kunnen blijven wonen. Maar wat gaan we hiervan merken? Hoe zien we dit terug in de openbare ruimte, bij recreatievoorzieningen en bij woningbouwplannen? In dit programma bespreken we het groen en water in Zuidoost en gaan we in op de voorbereiding op de toekomst. Hoe wordt het stadsdeel voorbereid op een grilliger klimaat en hoe houden we Zuidoost leefbaar onder extreme weersomstandigheden? En misschien hebben we het er niet dagelijks over, maar waarom is het juist wel belangrijk dat we hierover discussiëren? Deze avond bespreken we al deze vragen met experts en bewoners.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Bea de Buisonjé is lid van het Dagelijks Bestuur waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zij brengt deze avond breed in beeld waarom we vaart moeten maken met het klimaatbestendiger maken van de regio en Zuidoost specifiek.

Stephano Stoffel woont in Zuidoost, en is naast zijn baan als projectconsulent Welzijn bij Swazoom Welzijn actief als duo-lid van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hij is ook voorzitter van de Buurtsalon Zuidoost en volgt hij als actieve bewoner zoveel mogelijk bijeenkomsten in de buurt.

Rob Alberts is een blogger uit Amsterdam Zuidoost met grote interesse voor mensen, natuur, de aarde, planten en dieren. Hij bespreekt vanavond hoe hij als bewoner aankijkt tegen de manier waarop er wordt omgegaan met het groen en het water in Zuidoost.

Hans Straver is programmamanager Groen en Blauw Zuidoost voor de gemeente Amsterdam. Hij houdt zich in het stadsdeel bezig met alle ontwikkelingen rondom de parken, het water en lucht in Zuidoost en vertaalt hierbij de Groenvisie van de gemeente Amsterdam naar de praktijk in Zuidoost.

Tinus Snoek is planadviseur voor Waternet in Zuidoost en zorgt ervoor dat plannen met betrekking tot water (van drinkwater tot riolering of klimaatadaptatie) in het stadsdeel in goede banen worden geleid.

Laura van Rutten is oprichter van het Klimaatmuseum. Zij hielden afgelopen herfst in Zuidoost de actie Klimaat op Straat waar o.a. Chris Marmier, Tycho en Maarten van der Glas door middel van een kunstroute aandacht voor het klimaat vroegen. Laura vertelt over de actie en wat het bij bewoners losmaakte.

Vayhishta Miskin is stadsdeelbestuurder in Zuidoost van o.a. openbare ruimte, groen en water. Zij schuift vanavond aan om haar visie te delen over de inrichting van het groen in Zuidoost en hoe we het stadsdeel voorbereiden op een klimaatbestendige toekomst.

DossierZuidoost Groeit
Leefbaar
In samenwerking met
ProgrammareeksZuidoost Groeit

Zuidoost ontwikkelt zich in rap tempo. Met het plan om circa 40.000 woningen te bouwen tot 2040 en daarbij horende voorzieningen zoals scholen, winkels, horeca, uitgaansgelegenheden, zorg, sportvelden en parken groeit dit stadsdeel enorm. Tijdens deze reeks voeren we gesprekken over de fysieke ontwikkelingen in en rondom dit stuk Amsterdam. Wat betekenen al deze nieuwe ontwikkelingen voor de bewoners en ondernemers van Zuidoost? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Zuidoost de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen? Luister en praat mee.