Het massaal bouwen met hout brengt ook de nodige uitdaging mee op het gebied van duurzame bosbouw. Veel mensen hebben het kappen van hele oerwouden en de enorme ontbossing van onze planeet nog op het netvlies staan. Houtbouw heeft daarom voor de massa ook een negatief imago, want hoe kan het kappen van bomen nou bijdragen aan de verduurzaming van onze planeet. Certificeringen moeten een oplossing geven om duurzame bosbouw te waarborgen. Echter laten praktijkervaringen zien dat dit niet altijd gebeurt. Daarnaast zijn de kwaliteit van de bossen achteruit gegaan door klimaatverandering. Hoe om te gaan met de toenemende druk op de bossen en tegelijkertijd de verduurzaming van de bouw te bewerkstelligen?

Inloop vanaf 20:00 uur. Start programma 20:15. Uiterlijk 21:45 uur is het programma afgelopen.

DossierHoutbouw
Group 565 Klimaatneutraal