Het massaal bouwen met hout brengt ook de nodige uitdaging mee op het gebied van duurzame bosbouw. Veel mensen hebben het kappen van hele oerwouden en de enorme ontbossing van onze planeet nog op het netvlies staan. Houtbouw heeft daarom voor de massa ook een negatief imago, want hoe kan het kappen van bomen nou bijdragen aan de verduurzaming van onze planeet. Certificeringen moeten een oplossing geven om duurzame bosbouw te waarborgen. Echter laten praktijkervaringen zien dat dit niet altijd gebeurt. Daarnaast zijn de kwaliteit van de bossen achteruit gegaan door klimaatverandering. Hoe om te gaan met de toenemende druk op de bossen en tegelijkertijd de verduurzaming van de bouw te bewerkstelligen?

Inloop vanaf 20:00 uur. Start programma 20:15. Uiterlijk 21:45 uur is het programma afgelopen.

DossierHoutbouw
Group 565 Klimaatneutraal
ProgrammareeksHoutbouw

Waar niet hernieuwbare materialen zoals beton, staal en baksteen in de laatste eeuw de meest gebruikte bouwstoffen waren om steden te bouwen, worden de negatieve effecten van deze fossiele bouwmaterialen op het klimaat steeds duidelijker. Hernieuwbare, of biobased materialen, met in het bijzonder hout, bieden een totaaloplossing voor het (her)ontwikkelen van een ‘future proof’ gebouwde omgeving. Onder de noemer ‘mass timber’ worden ondertussen hoogwaardig producten ontwikkelt waarmee complete constructiesystemen en hoogbouwprojecten kunnen worden gemaakt. Wat zijn de voor- en nadelen van houtbouw? Welke invloed heeft houtbouw op de ruimtelijke ontwikkeling van steden? En wat betekent hout voor de huidige woning vraagstukken?