De huidige polder bestaat uit vertegenwoordigers van de politiek en de traditionele (grote) werkgevers, werknemers en ondernemers. Toch passen steeds minder mensen in deze overzichtelijke hokjes. Het aantal mensen dat werkvormen combineert of afwisselt groeit snel en zij herkennen zich dan ook minder in de oplossingen die door de polder worden aangedragen. Om een arbeidsmarkt te creëren die werkt voor iedereen is het nodig om iedereen een plek te geven in de polder. Daarom gaan we in gesprek met de spelers in de vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers, zelfstandigen en de politiek.
Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Victor Broers
Auteur de Groene Amsterdammer