Amsterdam wil mentaal gezonder worden. Amsterdam Vitaal Gezond zet in op preventie en op acties die Amsterdammers sneller doen praten over waar ze problemen mee hebben. Zo hoopt men tegelijkertijd de toestroom naar professionele geestelijke gezondheidszorg te verminderen, zodat de wachttijden korter worden. Maar is het middel niet erger dan de kwaal? Zorgt bewustwording van psychische problemen niet juist tot een grotere toestroom naar zorg? En als dat zo is, hoe voorkomen we dat? Woorden als depressie, angststoornis of trauma vernauwen gevoelens van neerslachtigheid, onbehagen en stress tot medische begrippen, ziektebeelden en etiketten. Hoe zorgen we ervoor dat we psychisch onbehagen serieus nemen, maar tegelijkertijd de oplossingen in de eigen leefwereld, school- of werkomgeving vinden? Hierover gaan we met verschillende professionals, belangenbehartigers en het publiek in gesprek.

Platform Amsterdam Mentaal Anders

Het Platform Amsterdam Mentaal Anders zet zich in voor verbetering van de positie én het leven van Amsterdammers met psychische en psychosociale problematiek.

Wij zijn een beweging in oprichting die ervaringsdeskundigen, naasten en geïnteresseerden een stem geeft naar medeburgers, politiek en zorgverleners. Door het organiseren van themabijeenkomsten willen we met Amsterdammers inhoudelijk de discussie aangaan en nieuwe antwoorden bedenken, buiten het systeemdenken. We willen samenwerken, brainstormen, inspireren, ervaringen delen, en de politiek en het beleid enthousiasmeren om nieuwe oplossingen te vinden en uit te voeren. Met als doel: toewerken naar een inclusieve samenleving waar eenieder naar zijn of haar mogelijkheden aan kan deelnemen.

Samen020

Beteken iets voor een ander en doe mee aan Samen020, de Amsterdamse Week van de Mentale Gezondheid 2022! Van 10 tot en met 16 oktober word je op meer dan 20 pekken in de stad gratis geïnspireerd om aan de slag te gaan met je mentale gezondheid.
Dit jaar organiseren we activiteiten met als thema: Samen020. Want samen zijn wij Amsterdam. We hebben elkaar nodig voor een bloeiend leven. Iets betekenen voor elkaar is hierin belangrijk. Dat kan van een kopje koffie drinken met een nieuwe buur tot een disco organiseren. Iets betekenen voor een ander helpt bij het verminderen van stress, verdiept nieuwe contacten en geeft nieuwe inzichten. Ook kan het je gevoel en zelfverzekerdheid positief beïnvloeden. Laat je inspireren in talkshows, buurtbijeenkomsten, een schilderworkshop in het Van Gogh of de ‘Lekker in je Vel’ markt. Alle activiteiten in de Week vind je hier: https://thriveamsterdam.nl/samen020.
Dit programma is ontwikkeld door