Kom naar de afsluiter van het jaarlijkse Donut Festival in Pakhuis de Zwijger en laat je inspireren door de vele Donut Deals die deze dag in de stad worden gesloten. Samen met Kate Raworth en de hoofdrolspelers van deze deals laten we zien hoe Amsterdam van binnenuit werkt aan een Donut economie!

Let op een deel van het programma is in het engels, the program will be part dutch part english.

Binnen zo’n ‘Donut economie’ draait het niet om financiële groei, maar om het voldoen aan sociale voorwaarden binnen de grenzen van de planeet. Deze hele dag vinden er verspreid over Amsterdam 15 Donut-Deal-sessies plaats. Sessies waarin initiatiefnemers en partners, dromers en doeners afspraken maken. Concrete afspraken richting een stad met een veilig ecologisch plafond en een eerlijke sociale basis – een stad in de donut.

s’ Avonds komen alle ‘dealmakers’ hier in Pakhuis de Zwijger bij elkaar om hun deals aan het jullie te presenteren.

Lees hier meer over de Donut Coalitie en houd deze website in de gaten voor meer info over het hele festival met de Donut Deals door de hele stad.

Wat gaan we doen?

  • We openen het programma met Kate Raworth, britse econoom en ontwerper van de Donut economie. (in het engels)
  • Dagan Cohen neemt jullie mee wat er in de stad gaande is geweest en wat volgens de Amsterdam Donut Coalitie een deal is. Hierbij zal Anne Stijkel haar definitie van de Donut Deal toelichten.
  • Nu gaan we ons richten op de praktijk, wat is deze dag gebeurd in de stad? Aan welke deals is er gewerkt? Aan de hand van zeven pitches zullen de deals gepresenteerd worden. Dit is echt een selectie van een groot aantal deals waaraan gewerkt is deze dag. Het belangrijkst is deze deals worden op het podium gesloten.
  • Naast deze deals binnen de stad Amsterdam word er ook gewerkt aan een internationale deal tussen Amsterdam en Metropool Grenoble. Hoor van project leider circulaire economie en duurzaamheid Valérie Ayache-Doubinsk van Metropool Grenoble hoe zij deze donut deal eruit ziet. (in het engels)
  • Tot slot gaan we samen met de zaal, Kate Raworth en Raadsleden Imane Nadif en Lian Heinhuis reflecteren deze donut deals. (in het engels)

What are we going to do?

  • We will open the program with Kate Raworth, British economist and creator of the Donut Economy. (in English)
  • Dagan Cohen will take you through what has been going on in the city and what the Amsterdam Donut Coalition believes is a deal. Here, Anne Stijkel will explain her definition of the Donut Deal. (Dutch)
  • Now we will focus on practice, what happened in the city this day? What deals have been worked on? Based on seven pitches, the deals will be presented. This is really a selection of a large number of deals that have been worked on this day. Most importantly, these deals will be closed on stage. (Dutch)
  • Besides these deals within the city of Amsterdam, work is also being done on an international deal between Amsterdam and Metropolitan Grenoble. Hear from project leader circular economy and sustainability Valérie Ayache-Doubinsk of Metropole Grenoble what she thinks this donut deal looks like. (in English)
  • Finally, join the audience, Kate Raworth and Councillors Imane Nadif and Lian Heinhuis in reflecting on these donut deals. (in English)

 

Dit programma is ontwikkeld door
Lisan Klop
Programmamaker Pakhuis de Zwijger
Marieke Ubachs
Programmamaker Duurzame Stad
Lizzie Rankin
Stagiair Ruimte & Duurzaamheid
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
Mediapartner