De stadsranden van Nieuw-West, Zuid West en Zuidoost bieden in verhouding tot de binnenstad goedkopere vierkante meters, waardoor een innovatieve functiemix en nieuwe economieën kunnen ontstaan. Ruimtebeslag en hinder zijn hier niet zo’n probleem, en de ‘vrije ruimte’ kan als de kraamkamer voor nieuwe modellen fungeren. Door de verdichtingsopgave staat die kwaliteit van een relatief ontspannen economisch gebied onder druk. Hoe kan aan informele functies en kleine ondernemers die elders in de stad geen plek hebben toch ruimte worden geboden? Kan je door slim te programmeren voorwaarden scheppen voor kansen voor ondernemerschap van en voor de bewoners van deze veelal sociaal en economisch minder krachtige wijken? Voor de stadsrand Zuidwest bij Schiphol en het Amsterdamse Bos zijn daar nieuwe strategieën voor bedacht.

Meer informatie over de sprekers

  • Jeffrey Bolhuis is architect and mede-oprichter van AP+E, een bureau voor ontwerp en onderzoek gevestigd in Nederland en Ierland.
    AP+E heeft een interesse in de maatschappelijke en culturele waarde van architectuur en opereert op het snijvlak van gebouwen, publieke ruimte en regionale ontwikkeling.
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Indira van ’t Klooster
Director Arcam
ProgrammareeksDag van de Stadsrand

Het aantal woningen in de stad neemt toe, maar de stad breidt niet uit. In een tijd waarin we bouwen in de stad om de landschappen te sparen, zijn de randen van onze almaar verdichtende steden belangrijke ontwikkelingsgebieden. In de ontwerpstudie ‘Het stadsranden-lab’, een initiatief van BNA Onderzoek en ARCAM, zijn vijf multidisciplinaire ontwerpteams op zoek gegaan naar nieuwe typologieën voor de stadsranden, waarbij vijf Amsterdamse stadsranden als testcase dienen.