Het tij keert. De tijd waarin we het logisch vinden dat alleen ‘de witte hoogopgeleide man’ de politieke koers bepaalt lijkt voorbij. Maar dit debat focust zich nu vaak slechts op variaties van ‘wit’ en ‘man’. Dat bijna 90% van onze volksvertegenwoordigers hbo- of wo-opgeleid is, lijken we normaal te vinden. Opvallend, want deze groep maakt maar eenderde van de Nederlandse bevolking uit. Tegelijkertijd daalt juist het politiek vertrouwen van middelbaaropgeleiden gestaag. Tijdens dit programma stellen we onszelf de vraag: Worden de belangen van middelbaaropgeleiden nu eigenlijk wel voldoende vertegenwoordigd in de politiek? Of leven we in een diplomademocratie waarin het geluid van hbo- en wo-geschoolden voorop staat? En zijn er ook andere manieren om MBO geschoolde Nederlanders te vertegenwoordigen?

Wat gaan we bespreken:
Waarom zitten er zo weinig mbo’ers in de politiek? Wordt de gemiddelde Nederlander nog wel vertegenwoordigd? Voor de mbo’ers die wel aan tafel zitten, hoe verloopt vertegenwoordiging in de praktijk? En hoe richten we een democratie in waar ieder opleidingsniveau zich thuisvoelt?

Meer informatie over sprekers:

Derk Boswijk staat op de kandidatenlijst op nummer 14 voor het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Hij wil zich hard maken voor verbinding tussen verschillende groepen. Zelf heeft hij een mbo-, hbo- en masterdiploma op zak.

In 2005 begon Derk aan de opleiding Bouwkunde & Management op het MBO niveau 4. Via de HBO bachelor of Building Environment en een pre-master Public Administration rondde hij in 2019, veertien jaar na de start op het MBO, de Master Urban en Area Development aan de Hogeschool Utrecht af. In de tussentijd zat Derk niet stil. Hij was naast het studeren tien jaar lang (2006-2016) eigenaar van Ingenieursbureau BOSONS. Op dit moment is hij werkzaam als projectontwikkelaar bij Heyen Beheer BV, Statenlid voor het CDA in de Provincie Utrecht en reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht.

Josje Damsma is directeur van Project Crossover en zet zich in om technische vakmensen in het zonnetje te zetten door middel van de campagne ‘De Slimste Handen van Nederland’.

Josje studeerde Internationale betrekkingen en geschiedenis (van beiden heeft ze een bachelor en een master) aan de Universiteit van Amsterdam en starte daarna met een PhD. Tijdens haar PhD deed Josje mee aan de Nationale Denktank, een non-profit organisatie die jonge academici bij elkaar brengt om samen een maatschappelijk vraagstuk aan te pakken en een brug te slaan tussen de academische wereld, de overheid en het bedrijfsleven. Het onderwerp van Josje’s Denktank was ‘Het werk van de toekomst’. Uit haar werk voor de Denktank vloeide voort dat Josje de social enterprise JO Cadeau oprichtte, een organisatie die het werk van freelancers als cadeau weggaf (bijvoorbeeld: een gift voucher om een museumtour met een kunsthistoricus te krijgen). Vanaf januari 2015 tot op heden is Josje panellid van het Ondernemerspanel bij BNR Nieuwsradio.

Sabria Zaid is vicevoorzitter van JOB. De studentenorganisatie die de belangen van de Nederlandse MBO studenten behartigt. Zelf volgt ze nu de opleiding doktersassistente op het ROC Midden Nederland in Utrecht. Ze zet zich specifiek in voor kansengelijkheid voor in het MBO.

In 2019 werd ze door het ROC Midden Nederland verkozen tot student van het jaar. Ze werd door haar docenten beschreven als empathisch, enthousiast en zorgzaam met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Naast de opleiding tot doktersassistente volgt ze op de Open Universiteit de opleiding Islamkunde. In december 2020 was ze jurylid mensenrechten voor het College voor de rechten van de mens.

Mark Bovens
Mark Bovens is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft de afgelopen jaren veel gepubliceerd over democratie, bestuur en politiek. In zijn werk is de diplomademocratie en opleiding als sociale en politieke scheidslijn een leidend thema. In 2014 bracht hij samen met Anchrit Wille het boek ‘Diplomademocratie’ uit.Mark studeerde staats- en bestuursrecht, politicologie en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden en aan Columbia University Law School in New York. Naast zijn werk als hoogleraar is hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in Den Haag.

 

Shane Pattipeilohy
Shane Pattipeilohy is 23. Hij verliet vroegtijdig het mbo, schreef een boek over de gay community en staat nu als vierde op de lijst van de net opgerichte jongerenpartij van Nederland: Jong. Shane zet zich in om het mbo weer in het vizier te krijgen van de politiek.

Shane was student ROC Midden Nederland International Business Studies (BTEC) en studeert nu Business Innovations aan Avans Hogeschool. Zijn missie in politiek Nederland is om vooral te verbinden, ‘van de ik naar wij en van de niet naar de wel’. Hij zet zich onder andere in voor de arbeidsmarkt van de toekomst, een betere mentale gezondheidszorg en kansengelijkheid in het onderwijs. Als vroegtijdig schoolverlater weet hij hoe lastig het is om met een ‘ander’ profiel kansen te creëren. Hierdoor heeft hij een unieke kijk op hoe het beter kan in Nederland.

Linde van Noord
Linde is deelnemer van de DenkTank 2020. Ze heeft filosofie, politicologie en economie gestudeerd en houd zich nu bezig met onderzoek naar aanvullingen op de representatieve democratie. Onder andere bij Populytics, een start-up van onderzoekers van de TU Delft, en een pilot over democratie en jongeren bij ministerie BZK.