Nu social distancing de norm is, zijn fysieke buurtbijeenkomsten en inspraakavonden lastiger. We moeten dus op zoek naar nieuwe manieren van bewonersparticipatie in ruimtelijke opgaven. Steeds meer participatietrajecten zijn nu digitaal. Maar werkt dit? En hoe kunnen we op een creatieve en innovatie manier fysieke alternatieven organiseren? Een LIVECAST met praktijkdeskundigen die hun ervaringen delen.

Over de sprekers

Margot Lötters & Wout Kranen
Margot Lötters is manager gebiedsbeheer bij Rochdale, Wout Kranen heeft dezelfde functie bij Stadgenoot. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de bewonersparticipatie van hun corporaties. Wat is de invloed van de coronacrisis hierop?

Frans Vlietman
Frans Vlietman werkt voor de gemeente Amsterdam als programmamanager democratisering in Zuidoost. Hij houdt zich momenteel vooral bezig met de buurtbudgetten in de K-buurt en de G-buurt en met de Community Land Trust. Hoe richt de gemeente nu haar participatietrajecten in?

Menno van der Veen
Als onderzoeker aan de UvA is hij betrokken bij het R-LINK project, dat onderzoekt hoe kleinschalige bottom-up initiatieven in gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Met zijn bureau Tertium begeleidt hij participatietrajecten zoals bijv. De Nieuwe Kern. Volgens Menno staan we altijd al met een been in de digitale wereld. In 2010 schreef hij het filosofische boek ‘Welkom in Youtopia’ hierover. Hoe effectief is digitale bewonersparticipatie?

Kevin van Beek
Als adviseur bewonersparticipatie bij WOON! adviseert Kevin bewonersgroepen in stedelijke vernieuwingsprocessen zoals renovatie, sloop en verduurzaming (aardgasvrij). Hoe kunnen we op dit moment bewoners het beste betrekken bij ruimtelijke opgaven?

Angelo Bromet
Angelo is een expert op het gebied van jongerencultuur en bijna niemand kent de Bijmer zo goed als hij. Tien jaar lang stond hij aan het roer van jongerencultuurhuis NoLimit waar hij honderden jongeren voorbereidde op een baan of eigen bedrijf in de creatieve sector. Hij is ook betrokken (geweest) bij allerlei ruimtelijke opgaven in Zuidoost, bijv. bij de herontwikkeling van Heesterveld. Hoe betrekken we bewoners uit Zuidoost – en met name jongeren – bij participatieprojecten, ook in de anderhalvemeter maatschappij?

 

Dit programma is ontwikkeld door
Joline Rodermans
Programmamaker Sociale Stad
Mediapartner