Wat gebeurt er met onze samenleving en de planeet als het kapitalisme de democratie ondermijnt? De spanningen tussen democratie en kapitalisme bestaan al lang en de sociale gevolgen van COVID-19 hebben die versterkt. Wie essentieel werk doet wordt laagbetaald en heeft weinig te zeggen. En in de platformeconomie is een algoritme de baas. Hoe kunnen we de zeggenschap van werkenden terugvorderen? Kunnen werkerscoöperaties misschien evenwicht brengen in de wereld van werk? In 2020 eisten de opstellers van een manifest over de toekomst van werk om de balans op de werkvloer te herstellen. Nu is er de Nederlandse vertaling van Democratize Work met argumenten en voorstellen voor een democratische toekomst. Isabelle Ferreras, een van de initiatiefnemers van deze beweging, zal de belangrijkste ideeën over democratie in organisaties presenteren, gevolgd door een panelgesprek.

Over het boek

In het boek “Democratiseer ons werk!, Pleidooi voor een reorganisatie van de economie” van Ferreras, Battilana en Méda schetst een dozijn vrouwelijke wetenschappers – economen, filosofen, sociologen en politicologen – in twaalf essays hoe we ervoor kunnen zorgen dat werkers niet langer als louter handelswaar worden gezien, door ze een gelijkwaardige stem te geven in het bestuur van ondernemingen.

Op 16 mei 2020 werd het opiniestuk Travail: Démocratiser, démarchandiser, dépolluer (Werk: Democratiseren, decommodificeren, vergroenen) ondertekend door ruim drieduizend onderzoekers van ruim zevenhonderd universiteiten en wetenschappelijke instellingen over de hele wereld, en gepubliceerd in 43 kranten en opiniebladen, in 27 talen, in 36 landen (in Nederland: in De Groene Amsterdammer).

In oktober 2020 verscheen het boek Le ­Manifeste Travail, waarin de drie kernbeginselen van het opiniestuk werden uitgewerkt. De Engelse editie Democratize Work kwam uit in mei 2022. Nu is er ook een Nederlandse versie beschikbaar, Democratiseer ons werk! Een dringend pleidooi om de werkplek te democratiseren, teneinde het evenwicht tussen economie en samenleving te herstellen.

Het boek is na afloop van het programma te koop.

Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Lisa Herzog
Hoogleraar Politieke Filosofie