De Verenigde Staten van Amerika staan op een tweesprong. Polarisatie, sociale ongelijkheid en politieke verlamming in Washington tekenen een verdeeld land dat niet langer de geopolitiek naar zijn hand kan zetten. De komende jaren zijn allesbepalend: krijgt Amerika weer grip op zichzelf of raakt het land verder op drift? Onder president Joe Biden is het land bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. Tegelijk keert het Trumpisme in een nog extremere vorm terug. Met de midterm-verkiezingen in november in de Verenigde Staten van Amerika moeten er fundamentele keuzes gemaakt gaan worden die de eigen toekomst, en die van de democratische wereld zullen bepalen.

Casper Thomas, redacteur bij De Groene Amsterdammer, onderzoekt deze thema’s in ‘Amerika’s laatste kans. Over de toekomst van de democratie in de Verenigde Staten’, het kersverse boek waarmee hij zijn correspondentschap in de VS na 5 jaar afsluit. Op deze avond blikken we met hem en andere Amerika-experts vooruit op de toekomst van de democratie in de Verenigde Staten. Zet het democratisch verval door en wacht ons nóg meer Trump? Of heeft het land juist met Biden een nieuwe koers gevonden?

Over de sprekers

Casper Thomas is vijf jaar Amerika-correspondent van de Groene en het Financieele Dagblad geweest. Hij schreef meerdere boeken en eindigde zijn correspondentschap in Washington DC met het boek Amerika’s Laatste Kans. Sinds deze zomer is Thomas weer werkzaam als Groene-redacteur in Nederland.

Markha Valenta is assistant professor Political Science aan de University College Utrecht (UCU) en president van Netherlands American Studies Association (NASA). Voordat Valenta ging werken bij UCU, was ze universitair docent Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Opgeleid in American Studies, is het onderzoek van Valenta internationaal vergelijkend met een focus op de Verenigde Staten, Nederland en India.

James Kennedy is Ameikaans geschiedkundige op het gebied van Nederlandse moderne geschiedenis. Van 2003 tot 2015 was James hoogleraar aan de UvA in contemporaine geschiedenis opgevolgd door Nederlandse geschiedenis. Van 2015 tot 2020 werkte hij als decaan van University College Utrecht. In 2019 werd Kennedy benoemd tot voorzitter van de commissie die het Canon van Nederland gaat herijken.