‘No farmers no food’. Met deze slogan claimen protesterende Nederlandse boeren dat zij een belangrijke rol spelen in de wereldvoedselvoorziening. Hoe verhoudt de claim zich tot het feit dat er meerdere kilo’s graan of soja nodig zijn om een kilo vlees te produceren? Is de Nederlandse landbouw daadwerkelijk het antwoord op het wereldvoedselvraagstuk? En hoe ligt de zaak voor het vlees dat de Nederlandse consument eet? Tijdens dit programma gaan de sprekers en professionals uit industrie, overheid en maatschappelijke organisaties over dit thema met elkaar in gesprek, geleid door een ervaren gespreksleider. Waar is iedereen het over eens en waar botsen de inzichten?

Over de sprekers

Natasja Oerlemans
(WWF (WNF))
WWF begon ooit als beschermer van dieren als de panda. Inmiddels is de uitdaging veel groter. Natuurverlies en klimaatverandering raken vandaag ál het leven op aarde. Daarom is WWF op een missie om de wereld ‘Nature Positive’ te maken en daarom werkt het WWF actief aan de eiwittransitie in NL.

Dr. Piet van der Aar – onderzoeker bij stichting Agrifacts
De onderzoeks/wetenschappelijke redactie van Agrifacts realiseert zowel journalistieke als wetenschappelijke onderzoeken. De feitenchecks en studies worden op een journalistieke wijze aangepakt.
Guus Geurts – campaigner op gebied van landbouw-, handels- en milieubeleid
Guus Geurts studeerde Beleidsgerichte Milieukunde, is campaigner op gebied van landbouw-, handels- en milieubeleid, en schreef het boek Wereldvoedsel – Pleidooi voor een rechtvaardige en milieuvriendelijke voedselvoorziening. Hij is coördinator van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel, bestuurslid van Platform Aarde Boer Consument en lid van het kernteam van Voedsel Anders NL. Hij werkt verder samen met boeren- en maatschappelijke organisaties en vakbonden binnen de Handel Anders!-coalitie, European Trade Justice coalition en Good Food Good Farming.
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator