Hoe gaat het met de waterkwaliteit in Nederland? Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet al het grond- en oppervlaktewater in Europa van goede kwaliteit zijn in 2027. Nederland staat onderaan de Europese lijst voor waterkwaliteit, wat betekent dat er hard gewerkt moet worden. Met maar liefst 1100 kleine wateren in Nederland, is alleen 17% van goede kwaliteit, 51% matig en 32% slecht gesteld. Wat zijn de oorzaken van de slechte kwaliteit van onze wateren? Wat voor gevolg heeft dit voor de natuur, maar ook voor ons als mens? En wat kunnen we samen doen om de doelstellingen te halen voor 2027?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Sander Mager zal het programma aftrappen, waarin hij de problematieken aankaart van de waterkwaliteit in Nederland. Als dagelijks bestuur bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht & Vicevoorzitter Unie van Waterschappen is hij bewust van de belangrijke rol die het water speelt. Water is onmisbaar en water verbindt! Zo pleit hij voor een betere samenwerking tussen verschillende partijen om de waterkwaliteit te verbeteren en het probleem bij de bron aan te pakken.

Li An Phoa is Initiator Drinkable Rivers en zet zich in voor het drinkbaar maken van rivieren. Als ecoloog en filosoof laat ze het belang van schoon water zien en motiveert ze om zorg te dragen voor rivieren. Over haar reis en missie schreef ze het boek ‘drinkbare rivieren‘ en spoort ze mensen aan tot actie.

Specialist op het gebied van waterkwaliteit werkt Jasper van Kempen als senior adviseur bij Rijkswaterstaat. Hier houdt hij zich voornamelijk bezig met het Europese waterkwaliteitsrecht (KRW). Waarbij hij bewindspersonen adviseert over het water- en bodemrecht en -beleid. Verder werkt hij onder andere als onderzoeker bij Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht.

Rosan van Halsema is Junior onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. Hierbij werkt ze mee aan het burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ waar de kwaliteit van de kleine wateren in kaart wordt gebracht. De vervolgstap is om oplossingen te vinden die tegelijkertijd stikstof-en CO2-uitstoot verminderen, waterkwaliteit verbeteren en bijdragen aan natuurherstel. Door het onderzoek worden mensen bewuster van de gezondheid van ons water en geven daarbij ook workshops.

Maarten Ouboter is werkzaam bij Waternet als hydroloog. Hij zal tijdens het programma vertellen over de waterkwaliteit in Amsterdam en welke stappen we kunnen zetten om dit te verbeteren. Als waterspecialist onderzoekt en neemt hij maatregelen om de Amsterdamse wateren gezonder te maken.

The Great Bubble Barier heeft als missie om Plastic vervuiling uit rivieren te verwijderen. Francis Zoet is CTO en Co-founder van deze organisatie. Doormiddel van een buis met gaatjes op de bodem waar lucht doorheen komt ontstaat er een bellenscherm dat plastic tegenhoudt. Dit systeem wordt nu al ingezet in Nederland, maar het doel is om het internationaal in te zetten.

 

Dit programma is ontwikkeld door
Sascha Binnendijk
Stagiair Ruimte & Duurzaamheid
Lisan Klop
Programmamaker Pakhuis de Zwijger
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator
Mediapartner
ProgrammareeksGroene Transitie

Hoe geven we praktische invulling aan alle duurzame doelen in de Metropoolregio Amsterdam?