De afgelopen jaren wordt in politiek Den Haag veel gesproken over het bijbouwen van minstens één kerncentrale in Nederland. Kernenergie is essentieel voor een duurzame toekomst, klinkt het aan de ene kant. Aan de andere kant wordt overtuigend geredeneerd waarom een extra kerncentrale in Nederland niet haalbaar zou zijn. Tijd om de balans op te maken: welke knelpunten moeten we nog overwinnen als we denken aan een toekomst met kernenergie?

Over het programma

Tijdens deze avond spoelen we 50 jaar vooruit in de tijd en stellen ons voor dat de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland doorgang heeft gevonden. Hoever staan we op dit moment af van dat toekomstbeeld? Welke afwegingen maken we in het kiezen van een locatie? Waar gaat het kernafval heen? Zijn we tevreden met de energiemix die we dan hebben? Door middel van scenario-denken kijken we welke knelpunten onze weg naar een rechtvaardige toekomst met kernenergie blokkeren. We gaan in gesprek met experts, beleidsmakers en andere betrokkenen. Als we alle obstakels en afwegingen in overweging nemen, is het dan haalbaar om kernenergie in te zetten voor onze energiebehoeften?

Behnam Taebi is hoogleraar Energie en Klimaat Ethiek. Als techniekfilosoof is hij gespecialiseerd in de ethische aspecten van kernenergie. Welke afwegingen zijn belangrijk om te maken op het gebied van veiligheid en rechtvaardigheid?

Marleen Schuijer is onderzoeker bij het Rathenau Instituut. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Rathenau Instituut gevraagd om te adviseren hoe het besluitvormingsproces over het langdurig beheer van radioactief afval in Nederland eruit zou kunnen zien. We spreken Marleen over mogelijke obstakels in de eindberging van het radioactief afval.

Jo-Annes Bat is gedeputeerde van de provincie Zeeland. De provincie Zeeland heeft een pakket opgesteld van voorwaarden die zij stelt aan de bouw van twee nieuwe kerncentrales in de provincie Zeeland. We spreken Jo-Annes over de potentiële locatie van een nieuwe kerncentrale.

Bernard ter Haar is energie-expert. Hij was voorzitter van het Energie Expertteam 2050. Dit team is ingesteld door minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) om een schets te geven van hoe een klimaatneutraal energiesysteem van Nederland er in 2050 uit moet zien.

In de week voorafgaand aan het programma wijdt de podcast De Klimaatkwestie van Trouw een aflevering aan dit onderwerp. Beluister de podcast vanaf 14 mei via Spotify of Apple Podcast. Heeft de podcast vragen opgeroepen of wil je graag met anderen in gesprek over kernenergie in Nederland? Meld je dan aan voor dit programma!

ProgrammareeksTrouw Duurzame 100

De Duurzame 100 van Trouw is een jaarlijkse ranglijst die bestaat uit 100 Nederlanders die het afgelopen jaar zijn opgevallen op het gebied van duurzaamheid.