Amsterdam wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Al in 2030 wil de gemeente haar CO2-uitstoot met 55% verminderen en in 2050 met 95% in vergelijking met de uitstoot in 1990. Best ambitieus dus, maar is dit wel haalbaar en hoe ver zijn we intussen in Amsterdam? Het bewustzijn onder burgers groeit, maar de grote besluiten voelen vaak nog als een ver-van-mijn-bed-show. In dit programma zoomen we in op de warmtetransitie. Hoe kunnen we deze transitie samen vormgeven? Kunnen bijvoorbeeld burgerpanels hier een rol in spelen? Welke tools bestaan er om burgers te betrekken in besluitvorming? We gaan in gesprek met de gemeente, experts en burgers over wat de optimale warmtemix voor Amsterdam is en hoe Amsterdammers daarover kunnen meebeslissen.

Danielle Driessen is sinds 2018 strategisch adviseur participatie aardgasvrij bij de afdeling duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. In die rol adviseert zij over het betrekken van bewoners bij de Buurtuitvoeringsplannen aardgasvrij. Danielle vindt het belangrijk dat bewoners vroeg in het proces van plannen maken betrokken worden, een goede afspiegeling van de buurt mee kan praten, bewoners keuzevrijheid hebben en ze ondersteund worden door onafhankelijke partijen zoals stichting WOON.

Hans Roeland Poolman is een van de krachten achter werkgroep energietransitie Nieuw Sloten. W.E.N.S. bestaat inmiddels uit 6 actieve buurtgenoten. De werkgroep richt zich vooral op het vraagstuk van de transitie naar een aardgasvrije buurt en hoe ze daar als bewoners in kunnen participeren. Naast zijn werk bij W.E.N.S. werkt Hans als innovation broker bij Topsector Energie.

Celina Kroon is een ervaren innovatie- en people manager, verantwoordelijk voor strategische transities voor Alliander. In de afgelopen 15 jaar heeft ze innovaties op het gebied van duurzame energie geleid door start-ups te begeleiden, coalities te bouwen en slimme steden te ontwikkelen. De afgelopen 2 jaar is ze binnen Alliander voornamelijk bezig met innovatieve projecten op het gebied van de warmtetransitie. Het opzetten van Buurt Energie Systemen is daar een voorbeeld van.

Marion Collewet is universitair docent economie aan de afdeling Economie aan de Leiden Law School van Universiteit Leiden. Samen met een team werkt ze aan de ontwikkeling van PWE (Participatieve Waarde Evaluatie). Ze is nauw betrokken geweest bij het opzetten van de PWE van W.E.N.S.

Eva van der Weiden is vanaf de oprichting in 2005 betrokken bij het HIER klimaatbureau en sinds 2008 onderdeel van het managementteam. Ze was onder andere verantwoordelijk voor het HIER-evenement met Al Gore rond de Nederlandse première van An Inconvenient Truth en betrokken bij Live Earth Alert. Meer recent heeft zij gezorgd voor de ontwikkeling van HIER verwarmt, de plek voor bewoners met vragen over wonen zonder aardgas.

Hanke Nijman werkt als senior adviseur bij Twynstra Gudde en neemt mensen in co-creatie mee in een nieuwe kijk op de opgave. Hanke helpt opdrachtgevers bij innovatie- en participatie vraagstukken in de energietransitie. De methode die ze daarbij gebruikt is social design, omdat ze heeft geleerd dat creativiteit, de kracht van verbeelding en de werkwijze van ontwerpers van grote toegevoegde waarde zijn om complexe vraagstukken met verschillende stakeholders op te lossen.

Dit programma is ontwikkeld door
Sara de Boer
Programmamaker Duurzame Stad
ProgrammareeksGroene Transitie

Hoe geven we praktische invulling aan alle duurzame doelen in de Metropoolregio Amsterdam?