Jongeren van nu zijn heel creatief, ondernemend, veerkrachtig en zoeken grenzen op. In hun ontwikkeling meten zij zich aan leeftijdgenoten en leven in het hier en nu. Jongeren in Zuidoost groeien op in een omgeving, die niet vanzelfsprekend de meeste kansen biedt.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Het onderwijs in Zuidoost en haar partners hebben een gemeenschappelijke opdracht om gelijke kansen te bieden en te zorgen voor voldoende perspectief. Hier is lef en doorzettingsvermogen voor nodig. Om tot een gezamenlijk aanpak te komen hebben leerlingen, ouders, medewerkers en professionals in en rond v(s)o-scholen in Amsterdam Zuidoost een pedagogische visie opgesteld. De visie bestaat uit vijf kernwaarden: betrokkenheid, uniciteit, ontplooiing, een veilige plek en vertrouwen.

Op donderdag 10 maart wordt deze pedagogische visie ondertekend door alle v(s)o-scholen in Zuidoost, de inwoners, politie, OKT, Zuidoost City, jeugdlobbyisten, wethouder Simone Kukenheim, stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en programmadirecteur Masterplan Zuidoost. Hieraan vooraf gaan leerlingen, docenten, wethouder Kukenheim en stadsdeelvoorzitter met elkaar in gesprek over de opgestelde visie.

Dit programma is ontwikkeld door
Angelique Hoogmoed