Een belangrijk uitgangspunt van het masterplan is om transparant te zijn in alles wat er gedaan wordt en bewoners een aantal keer per jaar te informeren over de voortgang en hen te betrekken bij de uitvoer. In dit programma met programmadirecteur Saundra Williams, stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en andere gasten bespreken we de huidige status van het masterplan en de plannen die zijn geformuleerd voor 2022 en vragen we aan bewoners hun feedback.
Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.
Het programmateam van de alliantie ZO=Zuidoost en de gebiedsteams van stadsdeel Zuidoost hebben voor 2022 een aantal prioriteiten op basis van ambities en doorbraken benoemd. Per ambitie en de daarbij behorende gasten worden de prioriteiten besproken en kan het publiek vragen stellen en hun reactie geven.
De onderwerpen die aan bod komen, zijn eigenaarschap bewoners, leefbaarheid en veiligheid, jongerenhuisvesting, jeugdvisie, leesoffensief, stimulering scholing, werk en ondernemerschap en publiek-private samenwerking.
Dit programma is ontwikkeld door
Angelique Hoogmoed
Mediapartner