In navolging van en enigszins gebaseerd op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid heeft Amsterdam Zuidoost sinds 4 februari 2021 een Masterplan. De alliantie van Zuidoost, bestaande uit het college van B en W, het bestuur van het stadsdeel, woningbouwcorporaties, scholen, de politie, het openbaar ministerie, de rijksoverheid en andere partners hebben het masterplan Zuidoost gemaakt. Een plan dat ervoor moet gaan zorgen dat het in 2040 niet meer uit moet maken dat jouw wieg in Amsterdam Zuidoost heeft gestaan. Dit plan zoemt in op het gebied van onderwijs, veiligheid, wonen, zorg en werk. Op al deze leefgebieden zal flink geïnvesteerd moeten worden. Diverse buurtbewoners hebben aangegeven zich niet gehoord te hebben gevoeld bij het tot stand komen van het plan. Zij willen graag met de programmadirecteur spreken om hun zorgen en ideeën aan haar voor te leggen.

Helaas is er vooralsnog zeer weinig geld om de plannen daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Meerdere buurtorganisaties hebben eind mei een petitie opgesteld om het toekomstige kabinet op te roepen haast te maken met de toekenning de benodigde miljoenen, zodat er op korte termijn gestart kan worden met het investeren in jongeren en hopelijk daardoor het terugdringen van geweldsincidenten.

Dit programma is ontwikkeld door
Angelique Hoogmoed