De Groene Stelling is een initiatief voor een mooi, toegankelijk toekomstbestendig en productief MRA landschap in de 21ste eeuw. Vanuit een maatschappelijke beweging van boeren, bedrijfsleven, bewoners en maatschappelijke organisaties. Met de historische Stelling van Amsterdam als verbindend element tussen de steden Haarlem, Hoofddorp, Amstelveen, Zaanstad, Beverwijk, Purmerend en Amsterdam.

Dit is een besloten bijeenkomst.

Het programma

Deze middag brengen we alle partijen de een rol kunnen spelen in deze transitie samen om elkaar te inspireren, in gesprek te gaan over mogelijkheden en om concrete afspraken te maken. Doel is om na deze middag direct in actie te kunnen komen om de Groene Stelling van Amsterdam waar te maken de komende jaren. Meer informatie over de invulling van het programma volgt spoedig.


Wat is De Groene Stelling?

De kern van het voorstel is versterking en vernieuwing van het buitengebied en het ondernemerschap in de MRA regio om tot een hoogwaardig, toekomstbestendig landschap te komen. Voor en door boeren, bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en bewoners. Een belangrijk onderdeel is om samen met grondeigenaren tot een meer natuur- en landschapsinclusieve wijze van voedselproductie te komen mét een goed verdienmodel. Hiervoor wordt een ‘transitiemotor’ ontwikkeld die gevoed wordt door het bedrijfsleven, bewoners en overheden.

De Groene Stelling sluit aan op, en geeft invulling aan programma’s en projecten van de diverse overheden. De komende jaren worden er grote investeringen gepland om oplossingen te creëren voor de enorme maatschappelijk opgaven die voor ons liggen op het gebied van klimaat, milieu, biodiversiteit, hoogwaterveiligheid en voedselvoorziening. Het vinden van goede initiatieven met draagvlak kan daarbij helpen om tempo te maken.

Tegelijkertijd zijn de grote maatschappelijke investeringen een fantastische kans om het landelijk gebied van de MRA klaar te maken voor de 21ste eeuw en zekerheid te bieden aan boeren en burgers over de toekomst van dit prachtige gebied. De Groene Stelling zet hier haar schouders onder en draagt bij aan een aantrekkelijke toekomst voor de MRA als geheel.

Waar ligt de groene stelling?

De Groene Stelling ligt in het hart van de MRA, tussen de steden Haarlem, Hoofddorp, Amstelveen, Zaanstad, Beverwijk, Purmerend en Amsterdam.

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
ProgrammareeksWeMakeThe.City Green

In 2050 woont 70% van alle mensen in steden en stedelijke regio's. In steden wereldwijd, zo ook in ons land, stapelen de maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot klimaatverandering, gezondheid en duurzaamheid zich op. Radicale vergroening van steden lijkt één van de oplossingen. Het thema 'growing green cities’ staat centraal bij de wereldtuinbouwexpo Floriade, die volgend jaar in 2022 van 14 april t/m 9 oktober in Almere wordt georganiseerd. Avanti uit Almere en Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam programmeren anderhalf jaar lang WeMakeThe.City Green, in samenwerking met de founding partners, en ondersteunt door de gemeente Almere en gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam activiteiten waarbij de thema’s: energie, gezondheid, voedsel en groen centraal staan.