Nog maar drie weken geleden sloten theaters, musea en bioscopen van de ene op de andere dag hun deuren. Festivals werden gecanceld, fotografen en popmusici hadden van de ene op de andere dag geen werk meer en architecten en ontwerpers vrezen voor hun toekomst. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigde vertegenwoordigers van de culturele en creatieve sector al op 16 maart bij zich uit op het ministerie en vroeg Kunsten ‘92 om met haar in gesprek te gaan over mogelijke maatregelen en tegemoetkomingen.

Onder leiding van een ‘Taskforce’ onder regie van Kunsten ’92, en verder bestaande uit Federatie Creatieve Industrie, Creatieve Coalitie en Federatie Cultuur, heeft er vanaf dat moment nauw overleg met het Ministerie van OCW plaatsgevonden over het zoveel als mogelijk beperken van de gevolgen voor de culturele en creatieve sector. In samenwerking met beroeps- en branchorganisaties en is in zeer korte tijd zo goed als mogelijk de omvang van de schade in kaart gebracht en wordt hard gewerkt aan de vormgeving van een overbruggings- en herstelfonds.

Inmiddels zijn velen die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector de wanhoop nabij. Toen op 30 maart een beter beeld ontstond van de enorme gevolgen van de beperkende maatregelen, drong de sector door middel van een brief bij zowel het kabinet als de tweede kamer aan op snelle en concrete regelingen. Want behalve huuropschorting voor de Rijksmusea en ticketvoorziening, is er na drie weken coronacrises behalve een aantal generieke maatregelen nog weinig concreets te melden.

Terwijl de verhalen klein en groot zich opstapelen – soms schrijnend, soms hoopgevend – wordt er door de verschillende partijen keihard aan oplossingen gewerkt. Tijdens deze interactieve live-uitzending wordt door directbetrokkenen inzicht gegeven in de stand van zaken en kunnen via Zoom vragen uit het veld worden beantwoord.

ProgrammareeksCultuursector in crisis

Door de coronacrisis is de toekomst van de culturele sector onzeker. Solidariteit is de hoogste vorm van cultuur, en we zullen met z'n allen moeten bijdragen aan een gezond voortbestaan. Tijdens deze LIVECASTS maken we een inventarisatie van de situatie en de (financiële) impact van de coronacrisis op de landelijke, maar ook de Amsterdamse cultuursector.