Hoe organiseren we een coöperatieve energietransitie? Wat is er nodig van de kant van coöperatieven, de overheid en overige stakeholders? In het afgelopen jaar organiseerden we bijeenkomsten en werksessies met coöperaties, maatschappelijke organisaties, stakeholders en lokale overheid, ter verkenning van een toolkit voor een coöperatieve energietransitie. Er werden goede gesprekken gevoerd over instrumenten, partners en acties voor een klimaatneutrale stad, 50% lokaal eigenaarschap en een sociale, rechtvaardige transitie in de komende 10-30 jaar. Ideeën waren onder andere een manifest over lokaal eigenaarschap, instrumenten om het voor coöperaties gemakkelijker te maken om juridische en financiële erkenning te krijgen, en een ‘beleidsvrije ruimte’ voor experimenten. Tijdens de werkconferentie Coöperatieven maken de stad komen we samen om deze ideeën, gebundeld in een ‘permanent beta’ toolbox, te presenteren en verder aan te vullen.

Let op: ivm de huidige corona maatregelingen gaat de conferentie door in een LIVECAST format.

Dit programma is te volgen via de livestream op www.dezwijger.nl/live, en je kan actief meepraten via Zoom.

Klik hier om deel te nemen via Zoom.

Wil je netwerken met andere mensen uit het publiek?
Klik hier voor het online commons café

DossierCoöperatieven maken de stad
Group 5 Bloeiend

Online werkconferentie “Coöperatieven maken de stad”

Op maandag 17 januari 2022 (16-22 uur) verkennen we in verschillende LIVECAST sessies, online brainstorms en plenaire programma’s de potentie van de coöperatieve beweging in de stad en land. Luister, kijk en praat online mee tijdens de werkconferentie Coöperatieven maken de stad.

ProgrammareeksCoöperatieven maken de stad

Samen met bewoners, onderzoekers, ambtenaren en politici, verkennen we op 17 januari 2022 de potentie van de coöperatieve beweging in de stad en land.