Het bevorderen van ‘actief burgerschap en sociale cohesie’ is een wettelijk vastgelegde taak van scholen. Ze krijgen daarin veel ruimte om zelf te bepalen hoe ze hun burgerschapsonderwijs willen inrichten. Hoe kunnen we deze plicht van het onderwijs vormgeven in een samenleving die zo sterk verandert en waarin democratische waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit steeds meer onder druk komen te staan? Welke competenties en vaardigheden heb je als leerling nodig voor de maatschappelijke transities waar we op dit moment voor staan? Er zijn mooie en aansprekende manieren om het langetermijndenken bij jonge mensen aan te zetten. Merlijn Twaalfhoven gaat in gesprek met experts, denkers en doeners die praktische voorbeelden delen. Van lessen Toekomstkunde tot het beeld van een Living Lab Onzekerheidsvaardigheid in de school.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over het programma

Dit programma is onderdeel van een drieluik gemaakt door The Turn Club en bouwt daarmee voort op ‘Een kunstenaarsmindset als leidraad’ en ‘Hoe blijven jongeren overeind in de digitale storm?’
Na het plenair programma gaan we in groepen verder in gesprek om ervaringen en ideeën uit te wisselen en uit te diepen.
Over de sprekers

Marcel Elsenaar is onderwijsadviseur bij Verus, vereniging van schoolbesturen. Hij komt op veel scholen door het hele land om docenten, directies en bestuurders te adviseren, processen te begeleiden en nieuwe onderwijsontwikkelingen te ontwerpen. Tot voor kort was hij ook bestuurslid van de coöperatie Leren voor Morgen. Kernthema’s waar hij in de praktijk aan werkt zijn burgerschap, levensbeschouwelijk leren, diversiteit en inclusie, toekomstdenken en duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Belangrijke inspiratiebronnen zijn onder andere het werk van Gert Biesta, Paul Verhaeghe, Jonathan Sacks en natuurlijk de verdwaalatlas van Anne Graswinckel.

Anne Graswinckel is kunsteducator, adviseur innovatie bij Keunstwurk, educational designer en auteur van De Verdwaalatlas. De Verdwaalatlas is voor iedereen die op een optimistische en daadkrachtige wijze aan de slag wil met de toekomst. De atlas staat vol nieuwsgierig makende onderzoeksvragen en inspiratie. Met verrassende en praktische opdrachten ga je samen met kinderen, jongeren, ouders, grootouders en de mienskip aan de slag.

Merlijn Twaalfhoven is oprichter van The Turn Club, componist en auteur van Het is aan ons, waarom we de kunstenaar in onszelf nodig hebben om de wereld te redden.’ The Turnclub is een samenwerkingsverband van kunstprofessionals en bruggenbouwers die urgente vraagstukken aanpakken met een kunstenaarsmindset. Merlijn gaat met verbeeldingskracht, schoonheid en creativiteit wereldproblematiek te lijf.

Bas Huijbers is onderwijspionier, docent maatschappijleer en klimaatactivist. Als pionier en docent maatschappijleer bouwde hij het IJburg College en Vox College op. Het onderwijs is de laatste fase waarbij leerlingen kunnen oefenen om een mini samenleving te vormen. Dit is een grote verantwoordelijkheid voor docenten. Bas ziet het als zijn missie om het onderwijs daarom klimaatbestendig te maken.