Laatst is de top 10 van meest stikstofintensieve bedrijven gepresenteerd. Veel boeren moeten stoppen met intensieve veeteelt of landbouw wanneer er veel stikstof vrijkomt. Daarnaast zijn de prijzen voor veel bouwmaterialen het afgelopen jaar met 50% gestegen. Het lokaal verbouwen van biobasedmaterialen wordt steeds aantrekkelijker voor boeren. Hoe realistisch is het om de boer in te zetten voor de bouw? En wat moet daarvoor gebeuren?

De inloop van het programma start om 20:00 uur en is uiterlijk 21:45 uur afgelopen.

DossierHoutbouw
Group 565 Klimaatneutraal