Het economieonderwijs staat voor grote uitdagingen. Uit het beroepsonderwijs- en werkveld klinken geluiden dat het huidige curriculum studenten nog te weinig voorbereidt op een toekomstbestendige economie. De veranderende praktijk vraagt om een onderwijsprogramma dat beter aansluit. In het recent gepubliceerde HEO-verkenningsrapport ‘Met regie naar verantwoordelijkheid’ en het HEO-sectorplan ‘Samen waarde creëren voor brede welvaart’ wordt gesproken over het opleiden van ‘change agents met impact’. De ambitie hierbij is om niet alleen de veranderende praktijk te volgen maar hier ook leiding aan te geven. De rapporten beschrijven deze tweeledige uitdaging voor de economische sector en benadrukken dat het nu aan de opleidingen is om hier invulling aan te geven. Ook voor het MBO is de vraag welke kennis en vaardigheden aan de studenten moet worden meegeven actueel. De ambitie om te veranderen komt niet alleen uit het onderwijs zelf, ook het werkveld vraagt hierom. Our New Economy onderzocht recent de verwachtingen van het MKB ten aanzien van toekomstbestendige HEO-professionals. Tijdens deze avond gaan vertegenwoordigers uit het onderwijs en het werkveld met elkaar in gesprek. Dit gesprek zal gaan over het beroepsonderwijs in de economische richtingen, en hoe deze opleidingen studenten beter kunnen voorbereiden op hun toekomstige rollen. De centrale vraag hierbij luidt als volgt: ‘Wat vraagt het van het huidige onderwijs om ‘change agents met impact’ op te leiden?’

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over de sprekers

Magid el Massoudi studeerde International Business (Tilburg University) en Strategic Entrepreneurship aan de Rotterdam School of Management (Erasmus University). Tijdens zijn studie in Tilburg was hij de co-founder van de Enactus chapter van de Tilburg University en de co-founder van de Green Office op de Erasmus University. Na zijn afstuderen werkte hij als duurzaam ondernemer aan verschillende projecten in onder andere de Agri en Maak industrie. Naast het werken als docent Duurzaam Ondernemershap focust hij zich bij ONE op onderwijsontwikkeling binnen de HEO-sector.

Jasper Smit studeerde Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Rotterdam en is na zijn afstuderen gaan ondernemen. Hij richtte samen met Lars van Beusekom, Job Ruigrok en Niek Franken Rotterdamskrom op. Met dit bedrijf verwerken zij afgekeurde stadsbomen tot lokale, unieke en circulaire producten, zoals meubels of houten vlinderstrikken. Tijdens zijn opleiding kwam hij in aanraking met het gedachtegoed van de betekeniseconomie. Tijdens deze kennismaking kwam hij er ook achter dat verandering niet zomaar gerealiseerd kan worden. Vandaar hij zich er met Rotterdamskrom nu hard voor maakt om met circulaire lokale producten het ’nieuwe normaal’ vorm te geven.

Floor Timmerman is docent en projectleider van de Brede Economische Richting (BER). Dit is een nieuwe tweejarige leerrichting aan de faculteit Business en Economie van de Hogeschool van Amsterdam. In deze nieuwe opleiding wordt er in twee jaar ervaring opgedaan met alle verschillende economische opleidingen binnen de faculteit en pas daarna volgt een definitieve keuze voor de afstudeeropleiding die het best past bij de student en haar talenten. Binnen de BER gaan leerlingen aan de slag bij echte organisaties. Alle lesstof komt ook aan bod tijdens het werken aan concrete praktijkvraagstukken. De vraagstukken waarmee leerlingen aan de slag gaan, geven de economie een nieuwe richting, gebaseerd op een eerlijke en inclusieve samenleving in plaats van alleen op groei en winst. De BER werkt niet met losse vakken en er worden ook geen schriftelijke tentamens afgenomen. Leerlingen worden gevolgd en bijgestuurd op basis van hun inzet, ontwikkeling en prestaties. Dit maakt dat het onderwijs in de BER geen afvinklijstje is, maar een inspirerende oefenomgeving waarin je kunt leren wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Dit is essentieel voor het opleiden van studenten die vanuit intrinsieke motivatie vorm geven aan verandering. Naast de BER is Floor ook onderzoeker bij het Centre for Economic Transformation waarbij ze zich richt op onderzoek naar goed werk en vakmanschap.

Lana Marente van Giezen is vierdejaars student Commerciële Economie, met als afstudeerrichting Global Marketing & Sales (HvA). Tijdens haar afstuderen doet zij verkennend onderzoek naar de invloed van duurzaamheid in het internationaal strategisch marketingproces, met als doel de toekomstige marketeers hier beter op te kunnen voorbereiden. Duurzaamheid heeft altijd een centrale plek gehad in haar studiepad. Ze volgde een minor in duurzaamheid in Milaan deed ze veel projecten bij duurzame bedrijven.

Simon Feersma Hoekstra is MBO docent op het gebied van levensmiddelenindustrie en drinkwater. Hij woont al zijn hele leven in Friesland en weet wat er in de provincie speelt. Simon werkt zowel in de BOL als de BBL en heeft goed contact met het bedrijfsleven waardoor hij zijn onderwijs hier goed op kan aanpassen. Door zijn jarenlange ervaring in het praktijkonderwijs heeft hij de sector veel zien veranderen; de meest typerende transitie is voor hem misschien wel die van docent naar coach.

Dit programma is een voorproefje voor de Week van het economieonderwijs die van 20 tot 24 november 2023 plaatsvindt. Op 20 november wordt deze week met een publieksprogramma afgetrapt in Pakhuis de Zwijger.

Dit programma is ontwikkeld door
Partners
ProgrammareeksEconomie van Morgen

Maandelijks gaan we in gesprek over hoe we de economie moeten inrichten, als we willen dat deze binnen de ecologische en sociale grenzen past.