Nederland is een van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld. Desondanks leeft één op de veertien huishoudens onder de armoedegrens. Soms is die armoede van tijdelijke aard, maar bijna de helft van de arme huishoudens heeft jaren achter elkaar grote moeite om rond te komen. Ook veel kinderen worden getroffen door armoede. Hoe komt het dat we het armoedeprobleem in Nederland niet weten op te lossen? Is er te weinig politieke urgentie? Of weten we niet goed wat werkt en worden we steeds weer verrast door het uitblijven van grote beleidseffecten? Zijn er manieren om armoedebeleid effectiever te maken?

Over het programma

In de KVS Jaarlezing 2023 gaat Anna Custers in op deze en andere vragen over armoede en armoedebeleid in Nederland. Ze put daarvoor uit de rijke ervaring die ze de afgelopen vijftien jaar heeft opgedaan in Frankrijk, India, Afghanistan bij onder meer de Wereldbank en J-PAL. Aansluitend op haar lezing zullen Elise Splint en Harro Hoogerwerf een reactie geven en met Anna en het publiek in discussie gaan.

Over de sprekers

Anna Custers is lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze schreef een proefschrift aan Oxford University over schuldenproblematiek in achterstandswijken in Londen en werkte bij J-PAL en de Wereldbank aan projecten in onder meer India en Afghanistan. Sinds kort is ze lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, waar ze onderzoek doet naar armoedebeleid in Nederland.

Harro Hoogerwerf is afdelingshoofd Armoedebestrijding bij de gemeente Amsterdam.

Elise Splint is directeur Arbeidsmarkt en Sociaal- Economische Aangelegenheden (ASEA), ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Daniël Waagmeester is directeur Werk en Participatie bij de Gemeente Amsterdam en bestuurslid van economenvereniging KVS.

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met