Sinds het verschijnen van Kate Raworth’s boek Doughnut Economics in 2017, is wereldwijd een grote donut-beweging op gang gekomen. Amsterdam speelde daarbij een sleutelrol. In 2020, midden in corona-tijd, was Amsterdam de eerste stad die de donut-economie als inspiratiebron gebruikte voor duurzaam beleid. In datzelfde jaar werd de Amsterdam Donut Coalitie opgericht, een netwerkorganisatie met als doel lokale veranderaars met elkaar te verbinden en de gemeenschappelijke inspanningen zichtbaar te maken. Waar staan we nu? En wat zijn de ambities van de stad voor 2025?

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Dagprogramma Amsterdam Donut Dag

Dit jaar pakt de Amsterdam Donut Coalitie nog groter uit dan voorgaande jaren. Overdag vinden er vinden maar liefst 17 verschillende sessies plaats, verspreid over zes locaties in de stad. Bekijk het volledige programma en schrijf via de bovenstaande blauwe knop in voor één of meer sessies.

Opgelet: let bij het reserveren op voor welke sessie(s) jij je wilt aanmelden en op welke locatie(s) deze plaatsvinden. Wij sluiten de dag af met een gezamenlijk avondprogramma in Pakhuis de Zwijger! Dit programma is ook te volgen via een livestream.

Meer over de Donut Dag

Anno 2023 heeft de Amsterdam Donut Coalitie grote stappen gezet om de krachten van ‘donut-pioniers’ in de stad te bundelen. Met actieve participatie van de gemeente Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Olympia en diverse programma partners, is in co-creatie gewerkt aan een visie over Amsterdam als ‘donut-stad’ in 2025. Hoe ziet een duurzame en eerlijke stad eruit op de 750ste verjaardag van Amsterdam? En hoe komen we daar?

Zien is geloven

Met als thema ‘Zien is geloven’ geven op 13 november diverse pioniers in de stad een beeld van de donut-economie in de praktijk. Hoe werken zij aan de realisatie van hun dromen? Waar lopen ze tegenaan? Wat is nodig om hun initiatieven tot bloei te brengen? En hoe kunnen hun initiatieven elders en op bredere schaal toegepast worden?

Avondprogramma in Pakhuis de Zwijger

Tijdens het avondprogramma gaan drie baanbrekende donut-pioniers met elkaar in gesprek over geleerde lessen en ambities voor de toekomst. Daarop wordt gereflecteerd door vertegenwoordigers van de gemeente, het bedrijfsleven, wetenschappelijk onderzoek en de coördinator van de Amsterdam Donut Coalitie (ADC). Het publiek kan actief bijdragen door deel te nemen aan drie break-outs rondom de ambities voor 2025.

Meer informatie over de break-outs volgt snel!

 

Global Donut Day

Geïnspireerd door het jaarlijkse Donut Festival in Amsterdam, heeft DEAL(de internationale organisatie van Kate Raworth), in nauwe samenwerking met ADC, de eerste Global Donut Day geïnitieerd. Op 13 november organiseren meer dan 30 groepen en netwerken over de hele wereld hun eigen Donut Festival. Bij de start van het avondprogramma in Pakhuis de Zwijger, geeft Kate Raworth een online introductie en schakelt onze speciale host live tussen verschillende locaties verspreid over de wereld. Zo kun je een indruk krijgen van hoe de donut-economie wereldwijd wordt gevierd.

Wat is de donut-economie?

Doughnut Economics (in het Nederlands vertaald in Donuteconomie) is een bestseller van Kate Raworth. Het boek maakt duidelijk waarom alsmaar meer economische groei en consumptie ons nu zo in de problemen brengt. Het biedt ook een goed onderbouwd en aantrekkelijk alternatief, waarin gek genoeg een donut centraal staat.

In een notendop gaat het hierom: de economie moeten we niet langer zien als een abstract concept dat los staat van de natuur, mens en planeet, maar dat daar juist nauw mee samenhangt. De binnenring van de donut staat voor de sociaal-economische bodem waar niemand doorheen mag. Dat betekent een solide basis aan veiligheid, onderwijs, huisvesting, inkomen en politieke stem. De buitenring staat voor het ecologisch plafond. Gaan we door het plafond, dan betekent dat verlies aan biodiversiteit, verdere opwarming van de aarde en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. De ‘sweet spot for humanity’, volgens Kate Raworth, zit ergens tussen bodem en plafond, in het deeg van de donut.

Verandering begint bij een nieuw perspectief en een nieuw verhaal over wat de economie is. Doughnut Economics is zo’n nieuw verhaal, dat het welzijn van mensen en het welzijn van de planeet met elkaar verbindt. Een nieuwe economische visie die niet groei, maar bloei centraal stelt.