De gemeente Amsterdam wil in 2040 volledig aardgasvrij zijn. Dit is nodig voor een duurzame en klimaatneutrale toekomst. Om gefaseerd per buurt van het aardgas af te gaan heeft de gemeente de ‘Transitievisie Warmte’ opgesteld. In de oude binnenstad met veel vooroorlogse bouw is deze transitie een lastige opgave. Hierdoor is de kans groot dat het huidige gasnet blijft liggen. Het project ‘Green Light District’ helpt bewoners en ondernemers van de Amsterdamse binnenstad bij het verduurzamen van oude panden. In dit programma gaan we in gesprek over de uitdagingen in dit project en laten we inspirerende voorbeelden zien. Welke oplossingen zijn mogelijk om in het centrum van de stad van het gas af te komen? Hoe versnellen we de transitie? Welke voorbeelden laten zien dat het kan en welke innovaties zijn nog nodig?