Rechten en regels zijn voor veel mensen een doolhof. Bewoners en bewonersgroepen staan in een zwakke positie ten opzichte van verhuurders, verkopers en instituties. !WOON helpt ze waar mogelijk door ze wegwijs te maken en samen te brengen. Deze jubileumavond staat in het teken van de wooncrisis en burgerparticipatie. Voor welke grote uitdagingen staan bewoners in de regio Amsterdam? Hoe krijgen bewoners een sterkere positie en daadwerkelijk invloed? Hoe draagt !WOON bij en wat wordt er verwacht van andere spelers op de woningmarkt? Wat kan de nieuwe coalitie in de gemeente doen voor bewoners? Hierover gaan we vanavond in gesprek.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Deel I – Inleidende bijdragen wooncrisis & bewonersparticipatie

Cody Hochenstenbach (stadsgeograaf en auteur Uitgewoond) gaat in op de wooncrisis en de belangrijkste woonopgaven in de stad. Wat kan Amsterdam doen? Welke doelgroepen verdienen vooral aandacht? Welke nieuwe oplossingen zijn er met aandacht voor huurprijsbeheersing, woningkwaliteit en tijdelijke contracten?

Irene Sinteur (empowerment consulent, coach en trainer) gaat in op de vraag: hoe geven we vorm aan een sterkere en meer structurerende rol voor bewoners? Welke instrumenten hebben we daarvoor nodig? Met aandacht voor buurtrechten, de positie van buurtplatforms, het belang van communities en coöperaties. En hoe passen we dit in de grotere stedelijke plannen (zoals het Masterplan NW en ZO)?

Lex Veldboer (lector Stedelijk Sociaal Werken aan de Hogeschool van Amsterdam) reflecteert op de bijdragen van Cody Hochstenbach en Irene Sinteur. Wat zijn concrete stappen om uit deze crisissen te komen?

Deel II – In gesprek

Hoe pakken we de wooncrisis en bewonersparticipatie grondig aan? Wat moet in het coalitieakkoord? Wat kan stichting !WOON bijdragen? Hierover gaan we in gesprek met Gert Jan Bakker (consulent Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag bij stichting !WOON), Anne Wilbers (bestuurder van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot), Thijs van Mierlo (directeur Landelijk Samenwerkingsverband van Actieve bewoners), Jennifer Ramsaroep (bewoner, lid van buurtplatform van Deyssel) en Yasmina Ajala (UPLIFT).

Deel III – De politiek

In een afsluitend deel gaan vertegenwoordigers van politieke partijen in Amsterdam met elkaar in gesprek over wat ze hebben gehoord en wat kan. Wat moet er over wonen in het coalitieakkoord komen. Hoe willen de politici de wooncrisis aanpakken en hoe werken ze samen aan een rechtvaardiger en inclusiever woonbeleid?
Atta de Tolk is een schrijver, een woordkunstenaar en een verhalenverteller. Hij ziet het als zijn taak om bruggen te bouwen en verschillende werelden met elkaar te verbinden. Atta richtte een jeugdtalentcentrum op, gericht op de ontwikkeling van vaardigheden die jongeren helpen zelfzekerder, positiever en misschien zelfs een kunstenaar te worden.