Het college stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor noodlijdende kunst- en cultuurinstellingen. Dat bedrag is afkomstig uit de gemeentelijke noodkas van 50 miljoen euro en komt ten goede aan instellingen die al door de gemeente worden gesubsidieerd. Touria Meliani vrijdag jl. in Het Parool: “Op basis van de inventarisatie die we hebben gemaakt, hebben we gekeken naar waar de nood hoog is. Het college heeft in eerste instantie rekening gehouden met een termijn van zes maanden en we weten heel goed dat we daarna weer moeten gaan kijken wat er dan nodig is. Met dit geld hebben we in ieder geval een overbrugging naar de nieuwe Kunstenplanperiode 2021-2024. We geven de cruciale instellingen even lucht.” Meliani is zich bewust van het feit dat er ook urgentie is bij niet-gesubsidieerde instellingen en gezelschappen: “Van die problemen zijn we ons ook bewust. Wat wij kunnen doen, doen we, maar we weten dat we niet alles en iedereen kunnen helpen.”

ProgrammareeksCultuursector in crisis

Door de coronacrisis is de toekomst van de culturele sector onzeker. Solidariteit is de hoogste vorm van cultuur, en we zullen met z'n allen moeten bijdragen aan een gezond voortbestaan. Tijdens deze LIVECASTS maken we een inventarisatie van de situatie en de (financiële) impact van de coronacrisis op de landelijke, maar ook de Amsterdamse cultuursector.