Op dit moment is er een enorm woningtekort in Nederland: het doel is om tot 2030 maar liefst 900.000 woningen bij te bouwen. Helaas redden we het met alleen nieuwbouw niet om iedereen een plek te bieden. Naast het grootschalige, landelijke plan om snel bij te bouwen moeten we daarom ook naar bestaande bouw kijken. Binnen de bestaande bouw is er sprake van een doorstroom probleem. Het komt steeds vaker voor dat mensen wonen in woningen die eigenlijk te groot (of te klein) voor hun levensfase zijn. Er is een steeds grotere groep senioren in Nederland die op zoek is naar een passende woning, maar zij blijven soms hangen in een (te) grote gezinswoning door gebrek aan alternatief. Op hun beurt betekent dit ook dat deze gezinswoningen niet vrijkomen voor nieuwe gezinnen. Kortom: de doorstroom van woningen moet onder de loep!

Om toch op korte termijn ervoor te kunnen zorgen dat men naar een gepaste woning kan verhuizen, wordt er op slimme manieren ingezet om de doorstroom te bevorderen. De recente Aanpak Volkshuisvesting van wethouder Zita Pels brengt een aantal van deze manieren vooruit in kaart. Hiervoor zijn er bijeenkomsten over de hele stad gehouden waar bewoners input hebben geleverd over de koers van de gemeente wat betreft wonen. Een van de uitkomsten in de conceptversie is dat het gewenst is om jaarlijks 100 seniorenwoningen te bouwen om de overgang voor senioren naar passende woningen te versoepelen. Ook wordt er gekeken naar een verhuisservice zodat het makkelijker wordt voor de doelgroep van ouderen om de stap naar een nieuwe woning te maken. Ouderen zijn dus een groep waar veel op wordt ingezet.

Ten behoeve van een betere doorstroom wordt het woningdelen ook makkelijker gemaakt. Het idee is dat meerdere mensen onder één contract een woning kunnen delen. Dit staat haaks op de maatregel die in 2020 is ingegaan, waarbij iedere huurder juist verplicht werd om een eigen contract te hebben. Daarnaast doelt de Aanpak Volkshuisvesting op verschillende toegevoegde maatregelen om leegstand tegen te gaan en meer woonruimte beschikbaar te maken voor sociale huurders. Alle maatregelen samen zijn bedoeld om iedereen zoveel mogelijk in een passende woning te krijgen, waardoor automatisch de ruimte beter benut wordt en meer mensen gehuisvest kunnen worden.

Wil je meer weten over hoe de doorstroom in de bestaande woningvoorraad beter op gang kunnen helpen? Kom maandag 27 maart om 20:00 naar het programma ‘Beter Benutten Bestaande Bouw!

Tijdens dit programma gaan wij in gesprek over de manieren waarop we het beter benutten van de bestaande voorraad gaan realiseren. Dit doen wij onder andere met Fleur Verdenius (Adviseur Strategie en Beleid, Alliantie), Thomas Westveer (Data scientist, Alliantie), Daan Donkers (Hospi Housing), Leo Schrader (Bewonerscommissie Osdorperhof) en Dion Heinis (Adviseur Parteon).

Vanuit het onderzoek van de Alliantie kijken we naar de verhuisketens die in gang gezet worden door het beschikbaar maken van woningen. Ook worden er positieve voorbeelden uit Zaanstad en Utrecht getoond, waar verhuizen en woningdelen aantrekkelijk worden gemaakt door het oprichten van lokale programma’s. Tenslotte komen ervaringsdeskundigen aan het woord die hun redenen uiteenzetten waarom zij wel of niet willen verhuizen of een woning willen delen.

Toegang is gratis, maar meld je nog wel even hier aan!