Nederland staat onderaan de Europese lijst voor Waterkwaliteit. Met maar liefst 1100 kleine wateren in Nederland, is alleen 17% van goede kwaliteit, 51% matig en 32% slecht gesteld. Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet al het grond- en oppervlaktewater in Europa van goede kwaliteit zijn in 2027. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de slechte kwaliteit van onze wateren? En wat kunnen we samen doen om de doelstellingen te halen voor 2027?

Water speelt een belangrijke rol in onze samenleving, maar ook voor het ecosysteem. We gebruiken het onder andere voor drinkwater, om in te zwemmen en om gewassen mee te besproeien. Goede kwaliteit is hiervan belang, wanneer dit niet het geval is, zal de biodiversiteit afnemen. Dit zorgt voor risico’s, waarbij grote ingrijpende gevolgen tot stand kunnen komen. Zal de volgende crisis een waterkwaliteitscrisis worden?

Steeds moeilijker wordt het om drinkwater te zuiveren van alle schadelijke stoffen, medicijnresten en microplastics. De aanzienlijke concentratie voedingsstoffen in het water als nitraat en fosfaat beïnvloedt de diversiteit aan waterleven. Door mest en rioolverstoringen komt er een overschot aan deze stoffen in het water.

Door het Europese Kaderrichtlijn Water 2027 gaan landen doelen stellen. De waterkwaliteit verbetert, maar is het genoeg om de doelen te behalen voor 2027? Wanneer we dit niet halen zullen we om uitstel moeten vragen, wat alleen kan bij hoge uitzondering. Anders zal de EU sancties opleggen als Nederland niet aan de eisen voldoet.

Om dit probleem op te lossen zullen we meer samen moeten werken. De bedrijven, boeren, provincies, ministeries, waterschappen en ook de burgers hebben een verantwoordelijkheid. De bronnen van vervuiling moet worden aangepakt, maar ook de schadelijke stoffen die al in het water zitten eruit filteren.

Nieuwsgierig geworden?

We gaan op maandagavond 19 december in Pakhuis de Zwijger in gesprek met onder andere: Sander Mager (Dagelijks Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht & Vicevoorzitter Unie van Waterschappen), Li An Phoa (Initiator Drinkable Rivers), Jasper van Kempen (Specialist waterkwaliteitsrecht bij Universiteit Utrecht en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Rosan van Halsema (Junior onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Ecologie) en Francis Zoet (CTO & Co-founder The Great Bubble Barrier) over de uitdagingen en we brengen de mogelijke oplossingen in kaart.

Luister, praat en denk mee op 19 december en meld je gratis aan voor dit programma!