De hele maand oktober is het Black Achievement Month. Het thema van dit jaar is Verbonden Generaties. In deze maand wordt er extra aandacht besteed aan al het prachtigs dat er in de zwarte gemeenschap wordt gecreëerd op o.a. het gebied van dans, muziek, spoken word, theater en literatuur. Bij dit laatste staan wij nu stil.

Op maandag 11 oktober maakt New Metropolis Zuidoost, in samenwerking met Untold, een programma over het belang van het verbinden van verschillende generaties, als het gaat om het bestendigen van een inclusief historisch narratief. Schrijfster Roline Redmond (1949) is bij uitstek de persoon om hierover met de jongere generaties in gesprek te gaan. Zij is als kind begonnen met het registreren van haar familiegeschiedenis. Daarnaast ziet ze het als haar taak om haar verhalen over te dragen op volgende generaties en hen te inspireren.

In juni verscheen haar boek ‘De Doorsons’. Het omspant twee eeuwen familiegeschiedenis. Het schrijven van dit boek was een bijna onmogelijke opgave, doordat de voorouders gezien werden als ‘gebruiksgoederen’. Het verhaal vertelt de zoektocht naar personen en het speuren naar gegevens in archieven, en naar leven en overleven in een opgedrongen werkritme, dat na 1873 werd voortgezet in een leven, weliswaar in vrijheid, maar ook in armoede.

Kom het programma live bijwonen en meld je aan via onze website.

Roline zal haar boek te koop aanbieden en signeren.