In het kader van Black Achievement Month maakt New Metropolis Zuidoost in samenwerking met Untold twee programma’s rondom het thema “Verbonden generaties”. In dit eerste programma gaan we het hebben over Black History en het slavernijverleden. We zullen met verschillende generaties spreken over wat er in het verleden is gedaan om het slavernijverleden beter op de kaart en erkend te krijgen, waar staan we nu en welke stappen nog gemaakt moeten worden om dit proces voort te zetten – we zijn er immers nog lang niet. Hoe zorgen we ervoor dat hetgeen wat we tot nu toe hebben bereikt wordt uitgebouwd en bestendigd door de jongere generatie?

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

De Black Achievement Month wordt jaarlijks in de maand oktober georganiseerd en heeft als doel de uitzonderlijke talenten van mensen met Afrikaanse roots in de schijnwerpers te zetten. Het thema van dit jaar luidt: “Verbonden generaties”. Ter ere van deze maand organiseert New Metropolis Zuidoost in samenwerking met Untold, een culturele instelling die via kunstdisciplines de bewustwording van Afro Nederlandse jongeren bevordert, twee programma’s.

In dit programma wordt door een panel gesproken over het slavernijverleden en het belang van een inclusief historisch narratief. In Amsterdam Zuidoost leeft de discussie over een meer inclusieve samenleving al meer dan 50 jaar en in die 50 jaar zijn er al flink wat stappen in de goede richting gezet. De roep om representatie in alle segmenten van de samenleving en inclusieve geschiedschrijving wordt steeds luider, maar we zijn er nog niet. Zo ontbreekt er bij veel Nederlanders kennis over het slavernijverleden en wordt het vaak als ongemakkelijk onderwerp beschouwd en vermeden. Ook is er maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de doorwerking van het verleden en wat voor invloed het heeft op de hedendaagse Nederlandse samenleving. Wat is er tot nu toe gedaan om het gesprek over deze gruwelijke episode van de Nederlandse geschiedenis te openen en hoe zorgen we ervoor dat dit zich voortzet zodat het op een juiste manier in de geschiedenisboeken en het curriculum wordt opgenomen? Waar staan we nu als het gaat om een inclusief historisch narratief en hoe kunnen we het bestendigen?

 

 

Dit programma gaat over
In samenwerking met
Mediapartner
ProgrammareeksBlack Achievement Month

Het NiNsee en Pakhuis de Zwijger organiseren in de maand oktober elke woensdagavond een talkshow in Pakhuis de Zwijger waarin verschillende Black Achievers aan tafel zullen schuiven. In een wekelijkse update blikken we terug op de programma’s en activiteiten uit de Black Achievement Month Helden, delen de tafelgasten de laatste ontwikkelingen rondom hun inspirerende projecten en nemen we de tijd om hier samen dieper over in gesprek te gaan.