In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met econoom bij adviesbureau Berenschot, schrijver, en auteur van het boek ‘Er is leven na de groei’; Paul Schenderling. Ze spreken over verschillende manieren om de economie zo in te richten zodat niet economische groei centraal staat, maar welzijn. Al vanaf zijn tienertijd was Paul geïnteresseerd in de ethische vraagstukken in onze wereldeconomie. Toen hij ontdekte dat veel onrecht binnen de economie verborgen blijft, besloot hij internationale economie studeren en verdiepte hij zich in de ecologische en sociale impact van economische keuzes. Recentelijk schreef hij het boek ‘Er is leven na de groei’, wat hij op dinsdag 22 november in Pakhuis de Zwijger zal presenteren.

Wil je meer weten? Kom dan naar de boekpresentatie van ‘Er is leven na de groei’ op dinsdag 22 november om 20.00 uur in Pakhuis de Zwijger.