In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Kjelld Kroon: politiek denker gespecialiseerd in dekoloniale- en politieke filosofie en activist voor de politieke rechten van Bonaire. Ze spreken over hoe hij door een dekoloniale- en politiek filosofische blik op de wereld met een kritische blik naar moderniseringsprojecten ging kijken, over hoe hij aandacht vraagt voor het verleden om zo inzicht te krijgen in de huidige koloniale politieke situatie op Bonaire, en hoe hij zich inzet om daar verandering in te brengen.

Wil je meer weten? Kom dan op donderdag 30 juni om 8 uur naar de Keti Koti Lezing in Pakhuis de Zwijger.

Apple Podcasts Spotify