Panorama 2028, voortgekomen uit Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 (LF2028), en Pakhuis de Zwijger, het platform voor creatie en innovatie in Amsterdam, starten een onderzoek naar de ‘brede welvaart’. Dit begrip duidt op het welzijn van onze samenleving anders dan alleen het veel gebruikte Bruto Binnenlands Product (BBP). Panorama 2028 en Pakhuis de Zwijger bespreken de brede welvaart in een programmareeks die zowel in Friesland als in Amsterdam wordt georganiseerd. Tijdens de eerste editie op dinsdag 5 november zoomen ze in op de verschillen en overeenkomsten tussen stad en platteland.

Geluk achter de cijfers
‘Wij willen onderzoeken wat het geluk is achter de cijfers, want naast het BBP gaat onze welvaart ook over gezondheid, het onderwijsniveau, het gevoel van veiligheid van mensen, de toegankelijkheid van voorzieningen en de staat van onze natuur. Ook is het voor de toekomst belangrijk of het huidige welvaartsniveau op termijn wel houdbaar is – want vanwege de begrenzingen van onze planeet en hulpbronnen kunnen we niet ongebreideld op alle fronten blijven groeien. We bespreken dit met deskundigen en iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van Nederland,’ zegt Barbara Vos, programmamaker De Duurzame Stad bij Pakhuis de Zwijger. ‘En dat doen we zowel in Amsterdam – als plek in de randstad – als in Leeuwarden – als plek op het platteland,’ voegt Klaas Sietse Spoelstra toe als aanjager van Panorama 2028 vanuit Noord Nederland.

Verschillen én overeenkomsten tussen platteland en stad
‘In het eerste programma van deze reeks onderzoeken we juist de relatie tussen platteland en stad. Wat zijn de verschillen én wat de overeenkomsten? Extra urgent gezien de recente protesten door de boeren in Nederland,’ aldus Vos. In het programma spreken onder meer Edwin Horlings (onderzoeker bij het CBS en mede-verantwoordelijk voor de CBS-publicatie over de brede welvaart), Amma Assante (voorzitter Landelijke Cliëntenraad), Josse de Voogd (onderzoeker ruimte, politiek en samenleving), Ingrid van der Vegte (directeur van het Fries Sociaal Planbureau), Caspar van den Berg ( hoogleraar Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân) en Jerry Afriyie (medeoprichter van de stichting Nederland Wordt Beter).

Reserveer hier voor het programma op dinsdag 5 november.

Samengesteld door
Maurice Seleky
Dit artikel gaat over