Bijna twee jaar geleden vond er in New Metropolis Zuidoost samen met de Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropoolregio Amsterdam een gesprek plaats over broedplaatsen die onder druk komen te staan in onze hoofdstad. De belangengroep deed een beroep op het Amsterdamse broedplaatsenbeleid voor meer perspectief voor creatieve makers in de stad en bracht de urgentie in kaart: Er zijn weinig betaalbare ruimtes over.

Twee jaar later is het probleem nog niet verdwenen en loopt Amsterdam het risico dat haar creatievelingen de stad uittrekken. Creatieve ruimtes [1] zijn belangrijk voor de stad omdat het werkplekken biedt voor creatieve makers en kunstenaars. Daarnaast zorgen deze plekken voor ontmoeting tussen bewoners die bijdragen aan sociale verbinding in de buurt. Creatieve makers kunnen er van elkaar leren en zo stromen nieuwe ideeën de stad in.

Als stadsnomaden weten deze creatievelingen slim om te gaan met de beschikbare ruimte in de stad. Zij vestigen zich veel in de tijdelijkheid, wat voordelen biedt: Het drukt kosten, vergunningen worden makkelijker gegeven en ruimtes die normaal niet beschikbaar zijn, kunnen nu wel worden gebruikt. Denk aan de Ceuvel in Amsterdam Noord wat geplaatst is op een vervuild terrein, waar de aangelegde tuin met bodemreinigende planten onderdeel is van de oplossing. Bovendien weten creatievelingen zich goed te manoeuvreren in ambtelijke processen en onderhandelingen en weten zij soms de tijdelijkheid iets minder tijdelijk te maken. Als voorbeeld de NDSM-broedplaats, die ging van een vijfjarig contract, naar tien, naar eigendom.

Maar, tijdelijkheid heeft ook een keerzijde. Het biedt geen bestaanszekerheid.

Het gaat niet alle plekken zo goed af. De creatieve ruimte in de stad is onder druk door schaarste en stijgende prijzen en zo riskeren we de vlucht van creatievelingen naar betaalbare plekken buiten de stad. In een volgeplande stad als Amsterdam is het belangrijk permanente ruimte en bestaanszekerheid voor creatieve initiatieven te realiseren, om de garantie te stellen dat Amsterdam haar vrije, bruisende en creatieve karakter behoudt.

Maar hoe pakken we dit aan? In het programma ‘Zekerheid voor Amsterdamse Creativiteit‘ op dinsdag 29 november om 20 uur spreken we over de mogelijke oplossingen die er zijn voor het garanderen van creatieve ruimte in de stad met bestuurders, ambtelijke opdrachtgevers, financieel experts, ontwikkelaars en onderzoekers. We onderzoeken de mogelijkheden om slimmer met de bestaande ruimte om te gaan, hoe we het voor alle betrokken partijen rendabel maken en hoe we het proces kunnen versnellen. We nodigen alle creatieve initiatieven en broedplaatsen uit om mee te denken en deze avond bij te wonen.

Meld je hier aan!

In samenwerking met Urban Resort.

[1] We gebruiken de term creatieve ruimte in plaats van broedplaatsen om een breder palet aan creatief makerschap te omvatten.