De broedplaatsen hebben de afgelopen jaren wortel kunnen schieten en zich ontwikkeld van tijdelijk naar vast, van bestaande naar nieuwe partners, van rafelrand naar midden in de maatschappij. Ze laten Amsterdam delen in hun bloesem en creëren zo steeds meer kruisbestuivingen. Een rijke voedingsbodem voor niet alleen kunst en cultuur, maar ook steeds meer sociaal maatschappelijke innovatie, maakindustrie, werkgelegenheid, onderwijs en talentontwikkeling van jongeren – op alle terreinen plukken Amsterdammers en beleidsmakers de vruchten die broedplaatsen hen bieden. In 2022 wordt er echter fors bezuinigd op het broedplaatsenbudget en vanaf 2023 is het aan het nieuwe college, maar dat is geen garantie voor structureel budget. Met de introductie van de broedplaats nieuwe stijl openen we de discussie: op naar een vernieuwd en duurzaam broedplaatsenbeleid!

Oorsprong

De basis van de broedplaatsen is de kunst en cultuur. Rond 2000 gestart als vrijplaatsen voor kunstenaars en cultuurmakers. Maar de broedplaatsen staan niet meer op een eilandje. De interactie kwam steeds meer op gang. Onderling, maar ook en vooral steeds meer met de omgeving, de buurt. Ze veroverden een plek in de buurt en boden steeds belangrijkere waarden aan anderen rondom de broedplaats.

Nu

De broedplaatsen blijven een duurzame plek voor kunstenaars en cultuurmakers. Die ontwikkelen zich steeds meer als brede aanjagers met samenwerkingen met onderwijs en maatschappelijke partners en andere fijnmazige dwarsverbanden. Ook creatieven en innovatoren met hun vernieuwende wijzen van ondernemerschap, samenwerkingen met de maakindustrie en kleinschalige bedrijvigheid die leiden tot nieuwe werkgelegenheid krijgen een plek, een economische meerwaarde die in Amsterdam te lang onderbelicht is gebleven.
Tijd om de broedplaatsen te herwaarderen en opwaarderen. Tijd om het broedplaatsbeleid voor Amsterdam te herijken en klaar te maken voor de toekomst. Voor een méér divers, creatief en cultureel klimaat, méér duurzaam ondernemerschap in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en een stad waar alle inwoners zich thuis kunnen voelen.

Toekomst

Daarvoor is er wel betaalbare ruimte nodig. En die ruimte staat in Amsterdam enorm onder druk. In korte tijd is er veel veranderd. Maatschappelijk vastgoed is of wordt nog steeds

verkocht of te duur verhuurd. Buurthuizen en bibliotheken zijn veelvuldig gesloten, schoolgebouwen en kerken zijn omgebouwd tot woningen, rafelranden worden herontwikkeld en kunstenaars en creatieven raken in rap tempo ateliers, expositieruimtes en broedplaatsen kwijt. Juist nu moet ruimte geschapen worden. Ruimte voor niet alleen commercieel gebruik maar voor publieke ruimte en -voorzieningen en de bijbehorende diversiteit aan gebruikers, producenten, organisaties en spelers.

Symposium

In dit symposium laten we voorbeelden zien van broedplaatsen die niet enkel geënt zijn op het domein van kunst en cultuur, maar in hun programmering en samenwerkingen duurzame verbindingen aangaan met betrekking tot stedelijke ontwikkeling, onderwijs, zorg, sociaal maatschappelijke opgaven, economie en ondernemerschap. De integraliteit en meerwaarde op cultureel, maatschappelijk en economisch vlak leggen de grondslag voor de broedplaats van de toekomst.

Oproep

Met de voorgenomen bezuiniging op het Amsterdamse broedplaatsenbeleid in 2022 en het vooralsnog ontbreken van budget voor behoud van bestaande broedplaatsen en voor het ontwikkelen van nieuwe broedplaatsen in de volgende collegeperiode wordt de ontmanteling voortgezet. Voor een gezonde stad zijn voldoende betaalbare werkruimten voor creatieven, en een integraler beleid gestoeld op de brede ketenwerking van broedplaatsen, cruciaal.
Een pleidooi voor de geboorte van de broedplaats van de toekomst is dan ook noodzakelijk en passend in het toekomstige beeld voor een leefbaar Amsterdam. Met de introductie van de broedplaats van de toekomst openen we de discussie, voor een toekomstig duurzaam broedplaatsbeleid.

Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropoolregio Amsterdam Amsterdam 30 maart 2021.

Actueel Tekst Symposium 04-04-2021