Kunstenaars en creatieven hebben ruimte nodig om in te werken, te creëren en te experimenteren. Voor de kunstenaar wordt onze stad echter onbetaalbaar. Dát terwijl deze op zijn mooist is als ze bruist, er ruimte is voor innovatie en bol staat van de creativiteit.

Juist in deze creatieve omgevingen is er ook plek voor ontmoeting, samenkomst en verbinding. In creatieve hubs worden meer dan eens verschillende voorzieningen gehuisvest. Niet alleen de kunstenaar vindt er zijn plek om te werken o.a. ook de buurt, maatschappelijke organisaties en jongeren komen er over de vloer voor het initiëren van, of hun deelname aan, talentontwikkeling-activiteiten, culturele programma’s en creatieve bijeenkomsten. Kwaliteiten en voorzieningen die een groeiende stad, en haar veranderende buurten, juist hard nodig hebben. In Amsterdam is de ruimte die hiervoor beschikbaar is schaars, deze wordt steeds duurder én tegelijk tijdelijker van aard. Tijdens deze avond gaan we het gesprek aan met sleutelfiguren uit verschillende domeinen. Met hen kijken we naar de kansen die er liggen in het realiseren van meer duurzame en permanente, creatieve ruimte in Amsterdam.

Vanuit verschillende thema’s kijken we naar de huidige stand van zaken. We gaan in gesprek met broedplaatsontwikkelaars, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, de gemeente, fondsen en financierders, om erachter te komen waar de kansen liggen. We kijken samen naar praktijkvoorbeelden en bevragen sleutelfiguren over beleid, allianties, huisvesting en investeringsvormen. Met een gezamenlijke inzet kunnen we wellicht een verandering teweegbrengen en een toekomst tegemoet gaan waar we mét elkaar, méér duurzame en permanente plekken voor kunstzinnig en creatief Amsterdam kunnen realiseren.

Check deze video voor uitleg waarom dit zo belangrijk is: