De oceanen krioelend met leven. Dat is het doel van Hans Nieuwenhuis, directeur Noord-Europa van MSC. Om dit te bereiken wilt hij de mondiale visserijen verduurzamen, waarvoor hij iedereen in de keten samenbrengt. Maar hoe moet je dit eigenlijk aanpakken om zoveel mogelijk impact te hebben? En kan je elke visserij wel verduurzamen? Tijdens het programma Het grote tonijndebat zoomen we in op tonijn. Want bestaat duurzame tonijn eigenlijk wel?

Hi Hans! Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Hans Nieuwenhuis en ik ben directeur in Noord-Europa bij MSC. Als directeur ben ik verantwoordelijk voor het MSC-programma en de uitvoering ervan in deze regio; wij definiëren wat duurzame visserij is en willen partners interesseren om aan het programma mee te doen. Hiervoor hebben wij een standaard ontwikkeld met een gemeenschappelijke taal, waar elke speler in de keten zich in kan vinden. Van de vissers tot de consumenten, iedereen die er wat mee doet of wat van vindt. Wij brengen al die partijen bij elkaar om samen de verantwoordelijkheid te nemen in het verduurzamen van de visserij. Dit certificaat is een manier om erkenning en beloning te geven aan alle partijen die duurzame visserij willen realiseren.

Wat is jouw motivatie om dit werk te doen?
Ik ben zelf altijd al actief geweest in internationale vraagstukken. Onder andere heb ik lang gewerkt aan het beschermen van biodiversiteit en bedreigde diersoorten via internationale natuurverdragen. Zo ben ik ook bij de oceanen terechtgekomen, waarvoor toen der tijd eigenlijk veel minder geregeld was dan op land. En dat terwijl liefst 70% van het aardoppervlakte en wel 90% van de biosfeer zee is! Dat greep me en zo ben ik geïnteresseerd geraakt in het beschermen van het marine leven. Dit heb ik lang gedaan vanuit de rol als overheidsfunctionaris, maar uiteindelijk dacht ik: ik moet meer naar het vuur toe. Want welke activiteiten hebben eigenlijk het meeste effect op gebieden of diersoorten? Dan kom je, onder andere, al snel bij de visserij uit. Zo ben ik bij MSC terechtgekomen, waar ik nu direct kan werken aan positieve verandering, om visserij en visconsumptie een force for good te maken.

Voor wat voor uitdagingen sta je?
Wat voor ons een grote uitdaging is, is ervoor te zorgen dat de balans van de standaard precies goed ligt, zodat er zoveel mogelijk impact voor de oceanen van uit gaat. Dat betekent dat je ambitieus moet zijn, want je wilt wel dat partijen zich verbeteren om aan de standaard te kunnen (blijven) voldoen. En dat het écht wat oplevert voor de oceanen. Maar als je de standaard te hoog legt, dat het slechts voor de happy few is, dan bereik je niet dat de visserij erdoor wordt gestimuleerd te verbeteren. Toegankelijkheid is daarom een heel belangrijk aspect om impact te hebben. Om onze ambitie te realiseren om de mondiale oceanen te beschermen. Aan de ene kant het willen opschroeven van de standaard en aan de andere kant het stimuleren van de de meerderheid van de visserij om te verbeteren is voor ons een eeuwige spanning.

Hoe verander jij de wereld?
Wij willen dat duurzaamheid de norm wordt en geen niche blijft. Anders bereik je niet dat de mondiale bedreigingen van de oceanen worden gekeerd. Hooguit dat consumenten een goed gevoel op een verkeerde basis krijgen. De vis heeft wereldwijd haar oorsprong en is daarnaast een van de meest verhandelde producten, dus je kan het niet klein oplossen. Door de jaren heen zien we dat er al veel ten goede veranderd is in het beheer van de visserij, waar we blij mee zijn, en waar we positieve aandacht op vestigen. Neem bijvoorbeeld de garnalenvissers. Maar op veel terreinen gaat het ook nog mis, bijvoorbeeld met het beheer van de tonijnvisserij. Juist in díe visserijen is de meeste winst te behalen, waardoor wij het ons niet kunnen permitteren om daar de rug naar toe te keren. Het vergt een programma als het onze om de economische prikkel goed te leggen, zodat iedereen erin mee gaat. En zo de zeeën vol en krioelend van leven te krijgen.

Als opwarmertje: wat verwacht je van het programma ‘Het grote tonijndebat’?
Tonijn is een fascinerend onderwerp, omdat het heel veelkoppig is; er zijn heel veel soorten, vangstmethoden, bedrijven en de keten is erg complex en ondoorzichtig. Het is niet zo simpel als we soms denken. Tijdens het programma hebben we sprekers met verstand van de tonijnvisserij, waardoor ik een avond verwacht waar feitelijke informatie, onderbouwde meningen en scherpe opinies op tafel worden gelegd. Dan kunnen mythes rondom tonijn doorbroken worden en kan het publiek hun eigen mening vormen. Wat duurzame tonijn is en of dat eigenlijk wel bestaat. Wij hopen dat na vanavond iedereen een gedeelde verantwoordelijkheid voelt in het verduurzamen van de visserij en beseft dat we er allemaal een rol in spelen. Van consument tot visser, en alles daartussen.

Dinsdag 4 juni is Hans Nieuwenhuis aanwezig bij Het Grote Tonijndebat.
Reserveer je plek hier.

Samengesteld door
Marc Schopman
Stagiair programmamaker De Duurzame Stad