Talitha Muusse, 28 jaar, was op haar 19e betrokken bij het evenement ‘de duurzame jonge 100’, een competitie tussen jongeren over heel Nederland met hun duurzame initiatieven. Hier raakte zij ‘positief enthousiast’ over de kracht van jonge ondernemers om in de duurzame wereld een verschil te maken. Sindsdien houdt zij zich bezig met de drijfveer van jongeren om met klimaat en duurzaamheid aan de slag te gaan. Met haar werk als ondernemer verbindt zij deze jongeren en hun duurzame initiatieven met bedrijven, organisaties of de overheid.

Talitha, zou je wat over jezelf willen vertellen? Wie ben je en wat doe je precies?
Ik houd mij met name bezig met hoe jonge professionals binnen bedrijven aan de slag kunnen met duurzaamheid en klimaatdverandering. Dat doe ik door creatieve concepten te bedenken voor bedrijven om jonge mensen te mobiliseren en te helpen. Ik heb de afgelopen jaren veel samengewerkt met de groep die behoort tot de millennial generatie. Kort gezegd bedoel ik daarmee een generatie die bepaalde kenmerken deelt en in dezelfde tijd zijn opgegroeid. Ik probeer werkgevers te helpen om een duidelijker beeld te krijgen van de behoeftes van de generatie jonge medewerkers die in hun bedrijf aan de slag gaan.

Zou jij een voorbeeld kunnen geven van een initiatief wat je erg inspirerend vindt?
Dat zijn er echt heel veel. Boyan Slat, maar ook veel andere bekende voorbeelden hebben mij geïnspireerd. Wat ik op dit moment erg inspirerend vind is dat er een groep jongeren is die de Iftar, dus de ramadan maaltijden, duurzaam en vegetarisch aanbieden. Daarnaast vind ik het ook heel tof dat er een groep jongeren naar de klimaattop in Chili aan het zeilen is. Dus ik vind het heel leuk om te zien dat het activisme onder jongeren leeft. Ik denk dat toen ik 6 à 7 jaar geleden met dit onderwerp aan de slag ging, er een mindset was van ‘je moet een bedrijf starten of je moet binnen je organisatie grote verandering brengen om een impact te maken’. Je hoorde toen nog vrij weinig over staken of protesteren. Nu 7 jaar later zie ik dat staken en protesteren weer helemaal terug is onder jongeren. Dat jongeren én kinderen actie voeren, dat vind ik op dit moment heel inspirerend.

Heb je op dit moment uitdagingen waar je voor staat in je werk?
Ik denk dat één van mijn grootste uitdagingen is om na te denken over hoe de boodschap vanuit de klimaatbeweging minder zwaar en wat optimistischer gemaakt kan worden. Ik merk namelijk dat de klimaatbeweging best wel in zichzelf gekeerd kan zijn. Er ontbreekt daardoor een gezonde discussie in Nederland over duurzaamheid en hoe wij met z’n allen naar een duurzaam Nederland toe kunnen werken. Het feit dat er op dit moment geen discussie is in Nederland is deels te wijten aan de klimaatbeweging zelf denk ik, want die stelt best wel hoge eisen. ‘Als je voor duurzaamheid bent, dan ga je nooit meer vliegen en eet je nooit meer vlees’, dat lijkt de algemene boodschap nu te zijn. Iedereen die hier anders over denkt wordt vervolgens direct weg gezet als iemand die de aarde verpest. Ik denk dat deze houding vanuit de klimaatbeweging niet helpt om een breder gesprek op gang te brengen in Nederland. Er ligt dus nog veel potentie in het maken van een boodschap die mensen met elkaar verbindt in plaats van uit elkaar drijft. ‘Hoe kun je nou meer mensen enthousiast krijgen in plaats van een schuld gevoel aanwakkeren?’, dat is een vraag waar meer over nagedacht moet worden. Het klimaatvraagstuk is immers een gezamenlijke uitdaging.

Wat zijn je verwachtingen van het programma ‘klimaat voor jongeren’ waarvan jij deel uit maakt tijdens het Trouw Duurzame 100 Festival?
Wat mij interessant lijkt is om de toon die je bijvoorbeeld hoort in de toespraak van Greta Thunberg onder de loep te nemen. Is dit de juiste toon die je wilt horen in het klimaatdebat? En is Greta met deze toon een goede vertegenwoordiger van de jongerengeneratie? Ik ben het helemaal eens met haar oproep, maar een neveneffect van de toespraak is dat het polariserend kan werken en veel mensen ook afhaken bij haar boodschap. Dat is echt zonde. Aan de andere kant is de toespraak van Greta nu misschien wel nodig, een knuppel in het hoenderhok. Daarnaast vind ik het interessant om het over de inspraak van jongeren in klimaatbeleid te hebben. De inspraak van jongeren is er zo goed als niet, waarom wordt daar zo weinig aandacht aan besteedt? Ik denk dat klimaatgezant Marcel Beukeboom, die ook onderdeel uitmaakt van dit programma, daar veel over kan vertellen. Dus daar ben ik erg benieuwd naar.

Je bent dus ook juryvoorzitter van Trouw Duurzame 100 Festival, hoe is je dat bevallen?
Het is heel leuk. Ik heb de afgelopen twee jaar ook in de jury gezeten en nu dit 3e jaar dan als juryvoorzitter. Dit jaar is het natuurlijk speciaal, omdat we nu kijken naar burger initiatieven en voorgaande jaren keken we naar individuele mensen. Ik vind dat wel een leuke verandering en ik vind het heel leuk om allerlei initiatieven voorbij te zien komen. Door die lijst krijg je ook een beetje te zien hoe de discussie in Nederland verandert en wat de thema’s zijn waarmee mensen zich bezig houden.

Kom ook 10 oktober naar het Trouw Duurzame 100 Festival!

Samengesteld door
Rick Kastelein
Stagiair Programmamaker De Duurzame Stad