Op 7 maart aanstaande is David Sim te gast in Pakhuis de Zwijger. Bij het programma ‘Samen de stad ontwikkelen’ verzorgt stedelijk expert David Sim de keynote speech waarin hij spreekt over zijn boek en concept ‘Soft City‘. De Soft City benadering gaat uit van dichte maar comfortabele steden waarin de mens, en de belangen en wensen van deze mens, centraal staan.

Hoe integreren we meer zeggenschap en eigenaarschap van bewoners in het ontwikkelen van onze leefomgeving? Tijdens het programma op 7 maart zoeken we met verschillende experts naar nieuwe manieren om de stad te bouwen door nieuwe rolverdelingen te vinden tussen de gemeente, marktpartijen, initiatiefnemers en bewoners. Deze zogeheten ontwikkelmodellen zorgen voor een andere soort betrokkenheid van bewoners met hun leefomgeving. Je kunt je hier gratis aanmelden om de panels en werksessies bij te wonen waarin nieuwe ideeën worden verzameld voor innovatieve ontwikkelmodellen voor de toekomst.

De middag wordt afgetrapt door David Sim, Urban Expert voor verschillende projecten bij Gehl, een consultancybureau voor een menselijke aanpak van (landschaps)architectuur, stedelijk ontwerp en ruimtelijke ordening. In 2019 bracht bij zijn boek ‘Soft City’ uit waarin hij negen criteria voor leefbare stedelijke dichtheid uiteenzet en dit met concrete voorbeelden onderbouwt. Zo pleit hij voor diversiteit in gebouwen en hun functies, hoort er in de buitenruimte een variatie aan pleinen, parken en ander groen thuis en moet de schaal van de stad op de mens worden aangepast.

Al een jaar geleden was David Sim te gast bij de Designing Cities for All Student Book Club van Pakhuis de Zwijger om over zijn werk te vertellen. Deze keer komt hij fysiek naar Amsterdam om met zijn keynote speech een basis te vormen voor de verder gesprekken van de dag. Want ook het ontwerpen van nieuwe ontwikkelmodellen heeft als centraal doel om de leefbaarheid van steden te verbeteren en plekken te creëren waar bewoners zich prettig voelen.

We nodigen experts, initiatieven en bewoners uit om deze middag mee te praten. Kijk voor de volledige line-up op de programmapagina en meld je gratis aan!