Er ligt een grote woningbouwopgave voor ons, waarvan 900.000 woningen voor 2030 gebouwd moet worden. Door de stijgende inflatie, het tekort aan bouwmaterialen en met daarbovenop personeelstekort merkt de bouwketen de gevolgen: de bouwprojecten komen in gevaar. Hoe zorgen we ervoor dat wij onze woningbouwambities toch kunnen behalen met de stijgende bouwkosten? Hoe kunnen we betaalbare en duurzame woningen realiseren met deze hoge kosten van bouwmaterialen?

Op dinsdagavond 20 september wordt er in Pakhuis de Zwijger gepraat over deze uitdaging in het programma: Bouwkosten onder druk. Er zijn verschillende gastsprekers aanwezig waaronder Madeline Buijs, Chief economist & Head of research van Colliers die de avond zal aftrappen met een presentatie over het bouwkostendossier.

Door corona werd de productie van veel bouwmaterialen stopgezet. Er werd verwacht dat de vraag naar bouwproducten zou verdwijnen maar het tegenovergestelde gebeurde. De oorlog tussen een van de grootste leveranciers van bouwmaterialen, Oekraïne en Rusland zorgde voor een verder tekort. De toegenomen energieprijzen om bijvoorbeeld cement, beton en staal te produceren zorgt tevens voor een kostenstijging, wat de haalbaarheid van bouwprojecten verkleint. Het vastgoed wordt duurder terwijl we betaalbare woningen nodig hebben voor de woningbouwopgave. De hoge ambities van gemeenten maakt de haalbaarheid voor de nieuwbouwprojecten niet makkelijker. Door vele onzekerheden in de hoeveelheid kostenstijging verdwijnt hierdoor het vertrouwen in de investering. Er moet weer opnieuw onderhandelt worden, wat vertraging oplevert. Bouwprojecten kunnen stilgelegd worden voor jaren of in het ergste geval niet doorgaan.

Een van de oplossingen die genoemd wordt, is het verdelen van de risico’s. De gezamenlijke kosten zullen verdeeld moeten worden om de haalbaarheid van het project te verhogen. Nu draaien vaak de bouwbedrijven op voor de kosten en zal er later onderhandelt moeten worden. Door vooraf afspraken te maken voor het gezamenlijk opdraaien van extra kosten kan dit worden vermeden. Er liggen kansen om meer hergebruikte of circulaire materialen te gebruiken. Door de verhoogde prijzen van bouwmaterialen is het verschil in kosten kleiner. Deze ontwikkeling zal een positieve bijdragen leveren in het verduurzamen van de bouwsector. Het lokaal produceren en standaardiseren van het bouwproces zal hierbij ook aantrekkelijker worden.

Naast Madeline Buijs gaan we in gesprek met Peter Heuvelink (Directeur AM Noordwest), Nicole Maarsen (Board Member & Interim Management bij Maarsen Consultancy), Frank Michielen (Adviseur bouwkosten en techniek bij AT Osborne en bestuurslid NVBK), Dries Drogendijk (Manager gebiedsontwikkeling Oost Gemeente Amsterdam), Bas van Dam (Mede-oprichter Being Development) en Hessel Heins-Wunderle (Regiomanager Randstad Zuid Bouwend Nederland) over de uitdagingen en brengen we mogelijke oplossingen in kaart.

Luister, praat en denk mee op 20 september en meld je gratis aan voor dit programma!