Sinds afgelopen zomer zijn we er ons weer helemaal van bewust dat grote overstromingen niet alleen voorkomen in afgelegen gebieden elders op de wereld. Ook in ons land kan het gebeuren. Sterker nog: de kans is groot dat het in de toekomst veel vaker gaat voorkomen. Toch zijn er plannen om 800.000 woningen te gaan bouwen in gebieden waar waterrisico’s aanwezig zijn. Naast al die woningen die er al staan! Hoe kunnen we dat goed laten gaan? En biedt water ook kansen naast de bedreigingen?

Pakhuis de Zwijger organiseert samen met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op 21 juni onder de titel : Bouwen in overstromingsgebied een speciaal programma over water in de stad.

We kijken naar 2 thema’s waar water een belangrijke – maar soms verborgen – rol in speelt: gebiedsontwikkeling en circulaire economie. Want juist door klimaatverandering en de noodzaak voor een slimmer gebruik van grondstoffen en energie wordt water steeds belangrijker. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met het bouwen op plekken die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering? En hoe kunnen we veel meer grondstoffen en warmte terugwinnen uit water? Of zorgen dat het er helemaal niet in terecht komt? Samen met professionals uit de industrie, de overheid, gebiedsontwikkeling, bouw en wonen, energie en grondstoffen kijken we deze avond naar mogelijke oplossingen en manieren van samenwerking.

Na het openingsprogramma over Verborgen water in de Stad zijn er break outs over de vraag hoe we de aspecten water en bodem meer sturend kunnen maken in de ruimtelijke ordening, hoe we meer ruimte kunnen geven aan water binnen de gebiedsontwikkeling, en hoe circulaire bedrijven hun doelstellingen ten aanzien van water weten te realiseren.

Kunnen we ook deze ronde van onze nationale ‘Strijd tegen het water’ weer gaan winnen? Een van onze sprekers, Ties Rijcken, denkt dat er kansen zijn en legt dat uit in zijn artikel ‘Het water komt, maar wees niet bang‘ in De Correspondent. Dat artikel kun je hier vast lezen!

Dit programma is gratis te bezoeken maar reserveren is gewenst. Dat kan via de website van Pakhuis de Zwijger.