Tijdens deze speciale avond over water in de stad kijken we naar twee 2 thema’s waar water een belangrijke – maar soms verborgen – rol in speelt: gebiedsontwikkeling en circulaire economie. Want juist door klimaatverandering en de noodzaak voor een slimmer gebruik van grondstoffen en energie wordt water steeds belangrijker. Hoe gaan we bijvoorbeeld in Nederland ruim 800.000 woningen bouwen op plekken die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering? En hoe kunnen we veel meer grondstoffen en warmte terugwinnen uit water? Of zorgen dat het er helemaal niet in terecht komt? Samen met professionals uit de industrie, de overheid, gebiedsontwikkeling, bouw en wonen, energie en grondstoffen kijken we deze avond naar mogelijke oplossingen en manieren van samenwerking.

 

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.
Programma
19.00-20.00 Openingsprogramma - Verborgen water in de stad

Wat zijn de uitdagingen en kansen rondom water op de thema’s gebiedsontwikkeling en circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam? Van bouwen in klimaat-kwetsbaar gebied tot het bijdragen aan de sustainable development goals rond water.

20.30-22.00 Breakouts Ruimte

1) Hoe worden water en bodem sturend in ruimtelijke ordening?
Volgens minister Hugo de Jonge worden water en bodem sturend voor ruimtelijke plannen. Maar hoe gaat dit in de praktijk? Waar willen we bouwen als we kijken naar bijvoorbeeld zeespiegelstijging, ruimte voor de rivier, natte voeten? En hoe pakken we dat aan in de keten?

2) Hoe geef je ruimte aan water binnen gebiedsontwikkeling?
Hoe werk je samen aan klimaatadaptatie op gebouw en gebiedsniveau? Hoe ga je om met water en vang je het slim op in de ruimte? Met mogelijke oplossingen als afvalwaterzuivering binnen het gebied, hergebruik, zuiveringsark etc.

20.30-22.00 Breakout Circulaire Economie

1) De circulaire water-connectie
Hoe werken circulaire bedrijven om de sustainable development goals rond water te verwezenlijken? Wat zijn oplossingen in bijvoorbeeld de textielsector om vervuiling, energiegebruik en watervoetafdruk te verminderen? In deze sessie vertellen koplopers hun circulaire oplossingen rondom het thema water en bespreken we wat er hoe we van deze koplopers kunnen leren.

ProgrammareeksGroene Transitie

Hoe geven we praktische invulling aan alle duurzame doelen in de Metropoolregio Amsterdam?