In stad en land van morgen gebruiken we alle grondstoffen lokaal opnieuw en is economische groei niet het alles zaligmakende doel. We ‘oogsten’ de materialen van een ‘donorgebouw’ en daardoor is er nauwelijks nog afval. In het ontwerp van goederen en gebouwen staat een volgend leven centraal en om een circulaire economie te realiseren moet élke sector een omslag maken.

Bajeskwartier Amsterdam wil de duurzaamste nieuwe stadswijk van Nederland worden. De oude gevangenis transformeert naar een moderne woonwijk. Wat gesloopt is, wordt niet als afval afgevoerd maar hergebruikt in de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk. Deze manier van gebruik van materialen vraagt om een nieuwe kijk op ontwerpen en ontwikkelen van gebouwen en buurten. Maar liefst 98% van het materiaal van de voormalige gevangenis, de Bijlmerbajes, wordt hergebruikt.

Op dinsdag 24 mei bespreken we in het programma ‘Een nieuwe manier voor het Bajeskwartier’ hoe de ontwikkelaars dit gaan realiseren.

Aan de hand van de korte documentaire ‘98% Re-Use – Bajeskwartier Amsterdam’ komen in dit programma de kansen en uitdagingen aan de orde van het hergebruiken van bestaande materialen in een nieuw ontwerp. Hoe duurzaam is het plan uiteindelijk en is deze aanpak toepasbaar op een grotere schaal en op andere locaties? Hoe kan er zo efficiënt mogelijk gewerkt worden? We kijken naar de afwegingen die gemaakt zijn bij het ‘oogsten’ van materialen en waar er nog meer kansen liggen. Daarnaast gaan we dieper in op de andere aanpak die nodig is wanneer er wordt gewerkt met herbruikbare materialen.

Aansluitend kijken we naar de toekomt van circulair bouwen. Hoe zorgen we ervoor dat dit de meest gangbare manier van ontwerpen wordt en dat er betere voorwaarden ontstaan voor een circulaire economie?

Meld je hier aan voor het programma ‘Een nieuwe manier voor het Bajeskwartier’ (gratis toegankelijk, reserveren verplicht).