Kan het burgerberaad ons uit de wooncrisis helpen? Aan de hand van het burgerberaad wonen, dat vorig jaar plaatsvond in de Zaanstreek, bespreken we deze vraag op 10 april in het programma ‘Met het burgerberaad uit de wooncrisis’.

Het burgerberaad wonen in de Zaanstreek kwam voort uit een gevoel van frustratie. In de systeemwereld worden keer op keer dezelfde gesprekken gevoerd terwijl de wooncrisis onveranderd blijft. Cees Tip, directeur-bestuurder van woningcorporatie Intermaris en aanwezig tijdens het programma op 10 april, besloot daarom samen met o.a. Harry Platte (directeur-bestuurder van woningcorporatie Parteon) het initiatief te nemen voor een burgerberaad in de regio Zaanstreek-Waterland. Met meerdere partners en bewoners uit de regio gingen ze aan de slag met de vraag: hoe ziet wonen van de toekomst in de regio Zaanstreek-Waterland eruit?

Het Burgerakkoord

Na drie maanden intensief samenwerken onder begeleiding van G1000 werd op 1 juli 2023 het Burgerakkoord aangeboden aan de 29 betrokken partners, waaronder verschillende gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars. Aan het proces dat eraan vooraf ging deden 330 gelote inwoners mee, maar ook werkgevers, ambtenaren, politici en zogeheten vrijdenkers. Uit deze lange periode van dialoog en overleg ontstond uiteindelijk het akkoord waarin het meerendeel van de aanbevelingen waren opgenomen. Het burgerakkoord is nu in handen van de Wooncoalitie en een klankbordgroep moet erop toezien dat er daadwerkelijk wat mee gedaan wordt.

Democratische vernieuwing

Theoretici reppen al langer over de vernieuwende kracht van een burgerberaad als aanvulling op onze representatieve democratie. Het burgerberaad zou de burger bijvoorbeeld meer vertrouwen geven in de politiek en ook kan het burgerberaad een middel zijn tegen polarisatie. Verschillende burgers gaan namelijk samen op zoek naar hun gemene deler. In het burgerberaad gaan burgers uit verschillende regio’s, met wisselende opleidingsniveaus, leeftijd, en geslacht voor een langere periode meerdere keren met elkaar om de tafel. Het burgerberaad is een vorm van deliberatieve democratie, en dient ter aanvulling, niet als alternatief, op onze representatieve democratie. De vernieuwing zit in de focus op het besluitvormingsproces in plaats van op het stemmen. Pakhuis de Zwijger maakte eerder ook een programmareeks over burgerberaden: Climate Citizens Assembly.

Is een burgerberaad wonen iets voor Amsterdam?

Amsterdam heeft al verschillende burgerberaden georganiseerd. Zo experimenteerde de stad in 2021 met een miniburgerberaad over het klimaat en is de gemeente onlangs gestart met het burgerberaad Schone Stad, waarin 150 burgers samen oplossingen proberen te zoeken voor het afvalprobleem. Wellicht dat Amsterdam het burgerberaad ook kan inzetten voor het woonvraagstuk. Met het burgerberaad bouw je geen nieuwe woningen, maar wellicht leidt lange deliberatie wel tot een eureka-moment.


Wil je mee praten in het programma over een mogelijk Amsterdams burgerberaad? Meld je dan hier gratis aan voor 10 april ‘Met het burgerberaad uit de wooncrisis’.

Samengesteld door
Luna de Kruijff
Stagiair programmamaker Sociale Stad