De wijkaanpak lijkt een comeback te maken. Hoe staat het ervoor?

In Amsterdam wordt momenteel hard gewerkt aan het Masterplan Zuidoost en liggen er soortgelijke ideeën op de plank voor Nieuw West. Dit soort wijkgerichte aanpakken zijn echter niet nieuw en kennen een lange geschiedenis. Wat kunnen we leren van het verleden en van andere steden? En hoe zorgen we ervoor dat dit soort plannen ten goede komen aan de mensen die al in de buurt wonen? In plaats van gentrification in de hand te werken en te zorgen voor verdringing van de oorspronkelijke bewoners.

Samengesteld door
Joline Rodermans
Programmamaker Sociale Stad
In samenwerking met
Mediapartners
Inhoudsopgave
Programmareeks Comeback wijkaanpak

In deze programmareeks onderzoeken we wat we kunnen leren van het verleden en van andere steden. We duiken o.a. dieper in de Rotterdamse aanpak (Nationaal Programma Rotterdam Zuid) en de Zaanse aanpak (Pact Poelenburg Peldersveld). Deze reeks is tot stand gekomen in samenwerking met de Amsterdamse woningcorporaties. Als kernpartner in de buurt reflecteren we o.a. op hun rol in de wijkaanpak.

Rechtvaardig
Rechtvaardig