In deze podcast gaat Annick van Rinsum in gesprek met Johan Vollenbroek, de mede-oprichter van Mobilisation for the Environment (MOB). Samen met de bioloog Imre Csikós richtte hij in de jaren ’90 MOB op om zich te richten op de twee grootste milieuproblemen: klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) kaartten ze aan dat de grote olieraffinaderijen niet voldeden aan de Europese eisen. In antwoord daarop werd hun verteld dat als ze vonden dat het ministerie niet genoeg deed, ze maar naar de rechter moesten stappen. Inmiddels heeft MOB al vele honderden milieurechtszaken gewonnen. Voor Johan is niets doen geen optie. Zijn organisatie zet zich in om van de huidige koers af te wijken en ervoor te zorgen dat we voor de toekomstige generaties geen aarde achterlaten die ecologisch gezien failliet is.

Wil je meer weten? Kom dan op woensdag 25 oktober om 20.00 uur naar Medicijn voor de natuur in Pakhuis de Zwijger.

Redactie & Research: Pien Barnas